Kosiński: Walka ze smogiem także w energetyce (ROZMOWA)

15 maja 2018, 07:31 Energia elektryczna

Polski Komitet Energii Elektrycznej walczy ze smogiem i jednocześnie zabiega w Brukseli o korzystny kształt nowych regulacji, które zmienią sektor energetyczny. 

BiznesAlert.pl: Po zimie czas zapomnieć o smogu?

Tomasz Kosiński, wicedyrektor biura Polskiego Komitet Energii Elektrycznej: Zima się skończyła, ale walka ze smogiem na pewno nie. W ramach prowadzonej przez PKEE ogólnopolskiej kampanii „Energetyka Kocha Czyste Powietrze” chcemy przekazywać rzetelną informację na temat źródeł i szkodliwości smogu. Wiedza na ten temat wcale nie jest powszechna. Energetyka proponuje wiele rozwiązań, mających na celu skuteczną walkę ze smogiem. Jednym z proponowanych narzędzi są wprowadzone w ostatnim okresie grzewczym taryfy antysmogowe z obniżoną stawką za energię elektryczną, obudowane w ofertę z całą gamą dodatkowych usług takich jak dofinansowanie do wymiany kotłów czy serwis i porady fachowców.

Edukacja to ważny element walki ze smogiem. Jakie są efekty kampanii?

Zainaugurowaliśmy ten program spotkaniem z dziennikarzami, na którym zaprezentowaliśmy raport poświęcony problematyce smogu i jakości powietrza w Polsce. Obecnie prowadzimy debaty regionalne. Pierwsza z nich odbyła się w Grudziądzu. Byli na niej mieszkańcy, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, organizacji pozarządowych oraz lokalni dostawcy energii i ciepła. Dyskusja była żywa, a momentami przybierała nawet formę sporu. Jesteśmy zadowoleni z tego, że trwa dialog na ten temat. Na naszej „antysmogowej” mapie znajduje się też wiele innych miast w różnych części Polski. Następna debata odbędzie się już pod koniec maja w Jaworznie. Efekty naszej kampanii chcielibyśmy podsumować podczas tegorocznego Szczytu Klimatycznego COP 24 w Katowicach.

Aby mniej emitować, wystarczy mniej wytwarzać. Jak polska energetyka rozwija efektywność energetyczną?

Efektywność energetyczna  ma wiele wymiarów. W wymiarze technicznym najbardziej istotna jest  sprawność wytwarzania energii, automatyzacja i optymalizacja procesów oraz ograniczanie strat. To się dzieje w polskiej  energetyce od kilkunastu lat. Spółki energetyczne zrzeszone w PKEE inwestują w rozwiązania poprawiające efektywność pracy istniejących jednostek wytwórczych. Jednocześnie ten cel realizowany jest poprzez budowę nowych wysokosprawnych bloków na parametry nadkrytyczne. Nie należy również zapominać o rozwijającym się prężnie segmencie usług typu ESCO (Energy Saving Company) czy DSR (Demand Side Response) oferowanych przez nasze firmy energetyczne. Jest jednak jeszcze niemniej ważny wymiar – jednostkowy, konsumencki. Każdy z nas, tak jak w przypadku walki ze smogiem, ma wpływ na poprawę efektywności energetycznej poprzez codzienne zachowania i wybory. Dla PKEE ważny jest również wymiar środowiskowy i stałe zmniejszanie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Na ile ważna jest innowacyjność?

Polska energetyka jest w trakcie transformacji technologicznej. Mając na celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, ochronę środowiska oraz wzrost konkurencyjności, inwestycje branży energetycznej w innowacyjne projekty są koniecznością. Kluczowe kierunki to: elektromobilność, magazyny energii, OZE, a także integracja sektora energetycznego z sektorem IT. Wśród zaplanowanych przez PKEE działań w bieżącym roku mamy przygotowanie mapy innowacji energetycznych w Polsce. W ramach tej pracy zaprezentujemy globalne trendy technologiczne, które mają wpływ na sektor produkcji i dystrybucji energii elektrycznej, zidentyfikujemy jakie aspekty działalności firm energetycznych zostaną zrewolucjonizowane przez nowe technologie, a w jakich zmiany będą niewielkie. Pokażemy też jaki wpływ nowe technologie mogą mieć na konsumentów i ich sytuację finansową.

Czy będzie się ona wiązała ze zwrotem ku OZE?

Według mnie jest w Polsce przestrzeń  dla energetyki odnawialnej, zaprojektowanej w taki sposób żeby wykorzystywała lokalny potencjał i w takiej skali żeby nie zakłócała pracy systemu, bo nie możemy  zapominać, że źródła OZE są niestabilne. Z drugiej strony czas nas bardzo goni i niedługo będziemy musieli spełniać coraz bardziej rygorystyczne unijne cele w zakresie OZE. Potrzeba więc nowych i tak jak wspominałem innowacyjnych rozwiązań technologicznych, optymalnych ekonomicznie i – co oczywiste – wciąż odpowiedniego udziału  mocy konwencjonalnych, które zapewnią nam bezpieczeństwo energetyczne. Ważne przy tym jest, by nowe inwestycje w OZE w naszym kraju wykorzystywały polski potencjał naukowy i technologiczny, tak aby inwestowane środki napędzały krajową gospodarkę.

Ile mamy tego czasu?

W perspektywie roku 2030 mówi się o nowym celu udziału OZE w unijnym miksie energetycznym na poziomie 27  %. Wcześniej, bo do 2020 roku, musimy spełnić próg 15 procent udziału tych źródeł w miksie krajowym, co będzie dla nas sporym wyzwaniem. Trzeba przy tym dodać, że regulacje z tzw. Pakietu Zimowego niosą za sobą, poza wspomnianym udziałem OZE, wiele zasadniczych zmian dla krajowych rynków energii. Jako PKEE zabiegamy o jak najbardziej korzystny kształt tych przepisów dla polskiej energetyki i odbiorców końcowych. Mamy świadomość, że to w jakim kierunku pójdą te zmiany zdeterminuje kształt rynku energii elektrycznej na wiele lat.

Do tego dochodzi nowy model zarządzania energetyką zakładający przeniesienie go na poziom paneuropejski.

PKEE i polskie grupy energetyczne aktywnie włączają się w prace nad nowymi propozycjami UE w tym zakresie. Bierzemy udział w pracach grup roboczych, spotkaniach, przygotowujemy stanowiska i merytoryczne analizy. W lutym eksperci PKEE opracowali raport dotyczący kodeksów sieci. Prawdopodobnie jesienią tego roku zapadną najważniejsze rozstrzygnięcia w zakresie Pakietu Zimowego. Ważne przy tym by pamiętać, że budowa paneuropejskiego rynku energii to bardzo duże wyzwanie i powinno być odpowiednio rozłożone w czasie. Dla firm energetycznych, zrzeszonych w PKEE, priorytetem zawsze było i jest zapewnienie stabilności dostaw do konsumentów.

Rozmawiał Wojciech Jakóbik