TAG: Pakiet zimowy

Wirtualna dyskusja z okazji dwudziestolecia rynku energii na Towarowej Giełdzie Energii koncentrowała się na transformacji górnictwa i czynnikach […]
– Brak dobrych uregulowań prawnych to główny problem magazynów energii. Konieczne jest zniesienie istniejących obecnie barier […]
Regulacje ,,Pakietu Czysta Energia” wprowadzą istotne zmiany na rynku energetycznym. Fundamentem źródeł wytwarzania będą OZE, co w […]
Polski Komitet Energii Elektrycznej proponuje wprowadzenie rozwiązania, które ma umożliwić bardziej sprawiedliwy podział kosztów transformacji […]
Pierwsza fala dekarbonizacji zagroziła egzystencjalnie sektorowi węglowemu w Polsce. Druga fala może doprowadzić do dekarbonizacji sektora […]
UE zakończyła przegląd ram unijnej polityki energetycznej, która zapewnia wstępne warunki regulacyjne do przejścia na czystą energię i […]
5 marca 2019 roku obradowała Rada Unii Europejskiej. Ministrowie ds. Środowiska przeprowadzili debatę polityczną na temat długoterminowej wizji […]
Wiceminister energii Tomasz Dąbrowski wziął udział w posiedzeniu polsko-litewskiej grupy roboczej ds. energii, które odbyło się 30 stycznia […]
Czy Mateusz Morawiecki zostanie komisarzem ds. energii i klimatu? – zastanawia się Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.
Forum Energii proponuje alternatywną strategię energetyczną bez atomu i z szybszą rezygnacją z węgla brunatnego, ale z gazem i OZE, a także […]
Wiceminister energii Tomasz Dąbrowski poinformował podczas konferencji POWERPOL 2019, że kończą się już prace nad pakietem zimowym. Omawiane […]
Mamy pewność, że tegoroczne aukcje na rynku mocy będą odbywać się na starych zasadach. Czy tego samego można spodziewać się do końca […]
Sukces negocjatorów Ministerstwa Energii w sprawie nowych kompetencji Europejskiej Agencji Regulatorów Energii (ACER)
Według Przewodniczącego Komisji Parlamentu Europejskiego ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Jerzego Buzka sukces negocjacji reformy rynku […]
Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) z przychylnością przyjmuje informację o ukończeniu negocjacji w sprawie wstępnego porozumienia w […]
Nowy rynek energii elektrycznej uzgodniony podczas trilogu w Unii Europejskiej mógł oznaczać rewolucję na polskim rynku. Zmiana zapisów […]
Główne cele Polski zostały osiągnięte, stabilne otoczenie regulacyjne jest kluczowe – ocenił minister energii Krzysztof Tchórzewski […]
Przedstawiciele PE i państw członkowskich kończą negocjacje dotyczące reformy kształtu rynku energii elektrycznej w UE. W przyszłym tygodniu […]
Według prezesa Instytutu Jagiellońskiego polski miks energetyczny należy przeorganizować i „postawić go na głowie”.
O negocjacjach dotyczących pakietu zimowego mówił na konferencji EuroPower 2018 wicemister energii, Tomasz Dąbrowski. 
Uroczystość „Polska Energia w stulecie niepodległości” to dobra okazja do refleksji, na ile niepodległej polityki energetycznej […]
Artykuł o niewystarczających reakcjach na prognozy i zapowiedzi podwyżek cen energii elektrycznej (blog „Odnawialny” 21.08.2018) wywołał […]
Ministrowie energii w UE chcą do końca bieżącego roku uzgodnić nowe wspólne zasady dotyczące projektowania rynku energii, w tym ograniczenia […]
Polska, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Grecja i Węgry wypracowały wspólne stanowisko w sprawie mechanizmu rynku mocy. Chcą znaleźć wspólne […]
Polski rynek mocy stał się tematem rozmowy Dziennika Gazety Prawnej z prezesem Polskiej Grupy Energetycznej Henrykiem Baranowskim.
– Biorąc pod uwagę planowane na drugą połowę bieżącego roku kluczowe negocjacje dotyczące regulacyjnych ram dla struktury rynku energii […]
Wiceminister energii Tomasz Dąbrowski z optymizmem podchodzi do kwestii negocjacji w sprawie kryterium emisji 550 g CO2/kWh (tzw. EPS 550) w ramach […]
– Kiedy 2,5 roku temu obejmowałem funkcję wiceministra, nie miałem świadomości z jak potężnym wyzwaniem przyjdzie mi się zmierzyć […]
Energetyka to szeroki zakres funkcjonowania pomocy publicznej, która być dawać bezpieczeństwo, a z drugiej strony, chcemy, aby działała ona na […]
W mijającym tygodniu negocjatorzy Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej osiągnęli porozumienie polityczne w sprawie […]
Polski Komitet Energii Elektrycznej  wydał stanowisko w sprawie wyniku negocjacji, dotyczących Rozporządzenia w sprawie zarządzania unią […]
Zakończyły się negocjacje nad dyrektywą o efektywności energetycznej i rozporządzeniem o zarządzaniu unią energetyczną. Wejdą w życie […]
Negocjatorzy trilogu osiągnęli porozumienie o modelu zarządzania Unią Europejską w ramach regulacji tzw. governance. Rozmowy z udziałem […]
W dniu 14 czerwca 2018 r. osiągnięto porozumienie co do kształtu przepisów znowelizowanej Dyrektywy w sprawie promowania energii ze źródeł […]
Kiedyś na pewnym panelu energetycznym, miałem okazje spierać się z przedstawicielem europejskiego „zielono-energetycznego” think tanku o […]
Polski Komitet Energii Elektrycznej buduje poparcie krajów UE dla regulacji gwarantujących skuteczność polskiego modelu rynku mocy. W czwartek […]
11. czerwca Unia Europejska zrobiła kolejny krok w kierunku integracji wewnętrznego rynku energii poprzez przedefiniowanie roli Agencji ds […]
Polski sektor energetyczny postrzegany jest w Unii Europejskiej stereotypowo. Często wbrew faktom, bo udział Odnawialnych Źródeł Energii w […]
Chemia dotychczas radziła sobie ze wdrażaniem regulacji polityki klimatycznej. Dzieje się to jednak kosztem utraty konkurencyjności, a bez […]
Nowe wiatraki, panele fotowoltaiczne, elektrownie gazowe powstają w Polsce od wielu lat. Ale może być ich więcej i może z nich pochodzić […]
W Brukseli trwa PKEE E-Mobility Summer Day. Wydarzenie ma promować polski sektor elektroenergetyczny w Unii Europejskiej. Tematem jest w tym roku […]
Polska nie jest energetyczną czarną wyspą, która próbuje unikać zmian mających na celu odejście od energii pozyskiwanej z węgla na rzecz […]
Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbył się panel pt.: „Europejska energetyka – najważniejsze regulacje”. Panel poświęcony był […]
Polski Komitet Energii Elektrycznej walczy ze smogiem i jednocześnie zabiega w Brukseli o korzystny kształt nowych regulacji, które zmienią […]
Minister energii Krzysztof Tchórzewski przyznaje, że udział węgla w polskim miksie energetycznym będzie spadał od 2020 roku, by osiągnąć 50 […]