Polska i Litwa rozmawiają o Nord Stream 2 oraz pakiecie zimowym

31 stycznia 2019, 07:15 Alert

Wiceminister energii Tomasz Dąbrowski wziął udział w posiedzeniu polsko-litewskiej grupy roboczej ds. energii, które odbyło się 30 stycznia 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Energii. Delegacji strony litewskiej przewodniczył wiceminister energii Litwy Egidijus Purlys. Tematem spotkania była współpraca w zakresie aspektów związanych z bezpieczeństwem gazowym i elektroenergetycznym.

Rozmowy polsko-litewskie w Warszawie. Fot. Ministerstwo Energii
Rozmowy polsko-litewskie w Warszawie. Fot. Ministerstwo Energii

Otwierając spotkanie wiceminister Dąbrowski podziękował przedstawicielom strony litewskiej za współpracę w ramach prac na forum UE podczas negocjacji w takich kwestiach jak gazociąg Nord Stream 2, czy regulacje dotyczące rynku energii w pakiecie zimowym, a także za dotychczasowe zaangażowanie w realizację wspólnego przedsięwzięcia – synchronizacji systemów państw bałtyckich z systemem Europy kontynentalnej. – Jestem przekonany, że wspólne działania przyczynią się do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego zarówno Polski, jak i Litwy i innych państw naszego regionu – powiedział wiceminister.

Spotkanie wpisuje się w ramy dwustronnego dialogu realizowanego na podstawie podpisanego przez Ministrów Energii obu krajów w marcu 2018 r. w Wilnie Memorandum o Porozumieniu między Ministerstwem Energii RP i Ministerstwem Energetyki RL o wzmocnionej strategicznej współpracy w dziedzinie energetyki, było również kontynuacją rozmów i podsumowania realizacji przyjętej przez Prezydent Litwy, Premiera RP oraz LV i EE, a także Przewodniczącego Komisji Europejskiej, w czerwcu 2018 r. tzw. mapy drogowej ws. synchronizacji systemów elektroenergetycznych państw bałtyckich z Europą kontynentalną przez Polskę.

Uczestnicy spotkania dyskutowali m.in. o sprawach związanych z europejskim rynkiem energii, synchronizacją systemów elektroenergetycznych państw bałtyckich z systemem Europy kontynentalnej oraz o pogłębieniu współpracy w obszarze gazu ziemnego (w kontekście realizacji Gazociągu Polska-Litwa i rewizji unijnej dyrektywy gazowej). Rozmawiano ponadto o projekcie Polityki energetycznej Polski do 2040 r. oraz nowej strategii energetycznej Litwy. Uzgodniono kontynuację dialogu i przeprowadzenie konsultacji na temat Krajowych planów na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030.

Ministerstwo Energii