Forum Energii: Pakiet Czysta Energia to małe kroki, ale duże zmiany

12 września 2019, 12:15 Energetyka
forum energii
Prezentacja Raportu ,,Małymi krokami do wielkich zmian. Wpływ pakietu Czysta Energia dla wszystkich Europejczyków na energetykę / fot./ Piotr Stępiński, BiznesAlert.pl

Regulacje ,,Pakietu Czysta Energia” wprowadzą istotne zmiany na rynku energetycznym. Fundamentem źródeł wytwarzania będą OZE, co w konsekwencji doprowadzi do nowego modelu zarządzania energetyką i reform rynkowych w sektorze – to główne wnioski wypływające z raportu ,,Małymi krokami do wielkich zmian. Wpływ pakietu czysta energia na energetykę”, opracowanego przez Forum Energii.

„Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” to zestaw ośmiu dyrektyw i rozporządzeń. Określają one parametry nowego modelu energetyki w Unii Europejskiej, zwanego unią energetyczną. Negocjacje zakończyły się w grudniu 2018 roku.

– Niewiele mówi się o wpływie unijnych regulacji związanych z pakietem czysta energia na polską energetykę. Wszyscy skupiają się na styczniu i sposobie, w jakim zamrożone zostaną ceny energii, podczas gdy pakiet czysta energia w znaczący sposób zmieni rynek – powiedziała dr Joanna Maćkowiak-Pandera.

Zdaniem Pawła Wróbla z Gate Brussels, pakiet to krocząca rewolucja, która pokaże, w którym kierunku zmierza europejska energetyka. – Rewolucji nie proponuje, ale jak się poskłada poszczególne elementy to z perspektywy tego, że w ciągu dwóch lat zostanie w pełni zaimplementowany to jest to krocząca rewolucja, która nas czeka. To pokazanie kierunku, w którym będzie się zmieniała europejska energetyka, w tym polska – stwierdził.

– Pakiet Czysta Energia porównałbym do zorganizowanej wycieczki, w której nie ma dyskusji czy wsiadamy do pociągu. Dostaliśmy bilet i musimy nim jechać – dodał.

Paweł Wróbel stwierdził, że OZE od dawna jest priorytetem unijnej polityki klimatyczno-energetycznej. – To się nie zmieni. To ma swoje odzwierciedlenie nie tylko w dyrektywie o OZE, ale również w pozostałych aktach składających się na pakiet czysta energia. To będzie motor dużych zmian. To światowy i nieodwracalny trend – mówił ekspert, dodając, że zapisy pakietu będą wymuszać, wspierać i promować inwestowanie w odnawialne źródła energii, w tym mikroinstalacje.

Dr Maćkowiak-Pandera zwróciła uwagę na to, że rozwój OZE jest ściśle związany z rozwojem systemów dystrybucyjnych, a ich operatorzy powinni być motorem zmian.

Według ekspertów Forum Energii, powodem zmian regulacyjnych jest m.in. redukcja emisji i uniezależnienie od importu paliw. Pakiet próbuje też nadążyć za rewolucją technologiczną w energetyce. Zdaniem autorów raportu rynek energii czekają duże zmiany, które mają zwiększyć konkurencję i ograniczyć koszty zmian. – Nowe regulacje mogą powstrzymać wzrost cen. Ograniczą też możliwości stosowania cen regulowanych. Jest dużo sił rynkowych, które popchną ceny energii w kierunku wzrostów – stwierdził Wróbel.

– Realizacja unii energetycznej oznacza, że współpraca na poziomie unijnym oraz regionalnym stanie się podstawą tworzenia polityki energetycznej przez państwa członkowskie. Krajowe plany energetyczno-klimatyczne będą drogowskazem dla sektora, inwestorów oraz wszystkich uczestników transformacji. W ich tworzeniu coraz większą rolę będzie odgrywała Komisja Europejska oraz sąsiednie państwa unijne. Współpraca regionalna na wielu obszarach będzie obowiązkowa. Trzeba będzie się nauczyć nowego spojrzenia na kwestie techniczne – czytamy w raporcie Forum Energii.

Piotr Stępiński