Forum Energii: Pakiet Czysta Energia to małe kroki, ale duże zmiany

12 września 2019, 12:15 Energetyka

Regulacje ,,Pakietu Czysta Energia” wprowadzą istotne zmiany na rynku energetycznym. Fundamentem źródeł wytwarzania będą OZE, co w konsekwencji doprowadzi do nowego modelu zarządzania energetyką i reform rynkowych w sektorze – to główne wnioski wypływające z raportu ,,Małymi krokami do wielkich zmian. Wpływ pakietu czysta energia na energetykę”, opracowanego przez Forum Energii.

Prezentacja Raportu ,,Małymi krokami do wielkich zmian. Wpływ pakietu Czysta Energia dla wszystkich Europejczyków na energetykę / fot./ Piotr Stępiński, BiznesAlert.pl

„Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” to zestaw ośmiu dyrektyw i rozporządzeń. Określają one parametry nowego modelu energetyki w Unii Europejskiej, zwanego unią energetyczną. Negocjacje zakończyły się w grudniu 2018 roku.

– Niewiele mówi się o wpływie unijnych regulacji związanych z pakietem czysta energia na polską energetykę. Wszyscy skupiają się na styczniu i sposobie, w jakim zamrożone zostaną ceny energii, podczas gdy pakiet czysta energia w znaczący sposób zmieni rynek – powiedziała dr Joanna Maćkowiak-Pandera.

Zdaniem Pawła Wróbla z Gate Brussels, pakiet to krocząca rewolucja, która pokaże, w którym kierunku zmierza europejska energetyka. – Rewolucji nie proponuje, ale jak się poskłada poszczególne elementy to z perspektywy tego, że w ciągu dwóch lat zostanie w pełni zaimplementowany to jest to krocząca rewolucja, która nas czeka. To pokazanie kierunku, w którym będzie się zmieniała europejska energetyka, w tym polska – stwierdził.

– Pakiet Czysta Energia porównałbym do zorganizowanej wycieczki, w której nie ma dyskusji czy wsiadamy do pociągu. Dostaliśmy bilet i musimy nim jechać – dodał.

Paweł Wróbel stwierdził, że OZE od dawna jest priorytetem unijnej polityki klimatyczno-energetycznej. – To się nie zmieni. To ma swoje odzwierciedlenie nie tylko w dyrektywie o OZE, ale również w pozostałych aktach składających się na pakiet czysta energia. To będzie motor dużych zmian. To światowy i nieodwracalny trend – mówił ekspert, dodając, że zapisy pakietu będą wymuszać, wspierać i promować inwestowanie w odnawialne źródła energii, w tym mikroinstalacje.

Dr Maćkowiak-Pandera zwróciła uwagę na to, że rozwój OZE jest ściśle związany z rozwojem systemów dystrybucyjnych, a ich operatorzy powinni być motorem zmian.

Według ekspertów Forum Energii, powodem zmian regulacyjnych jest m.in. redukcja emisji i uniezależnienie od importu paliw. Pakiet próbuje też nadążyć za rewolucją technologiczną w energetyce. Zdaniem autorów raportu rynek energii czekają duże zmiany, które mają zwiększyć konkurencję i ograniczyć koszty zmian. – Nowe regulacje mogą powstrzymać wzrost cen. Ograniczą też możliwości stosowania cen regulowanych. Jest dużo sił rynkowych, które popchną ceny energii w kierunku wzrostów – stwierdził Wróbel.

– Realizacja unii energetycznej oznacza, że współpraca na poziomie unijnym oraz regionalnym stanie się podstawą tworzenia polityki energetycznej przez państwa członkowskie. Krajowe plany energetyczno-klimatyczne będą drogowskazem dla sektora, inwestorów oraz wszystkich uczestników transformacji. W ich tworzeniu coraz większą rolę będzie odgrywała Komisja Europejska oraz sąsiednie państwa unijne. Współpraca regionalna na wielu obszarach będzie obowiązkowa. Trzeba będzie się nauczyć nowego spojrzenia na kwestie techniczne – czytamy w raporcie Forum Energii.

Piotr Stępiński