W Norwegii znaleziono największe złoże metali ziem rzadkich w Europie

8 czerwca 2024, 06:00 Alert

Norweska firma wydobywcza ogłosiła w czwartek, że znalazła największe złoże metali ziem rzadkich w Europie, w południowo-wschodniej części kraju.

Flaga Norwegii. Źródło: Pixabay
Flaga Norwegii. Źródło: Pixabay

Rare Earths Norway (REN) poinformowała, że złoże Fensfelt zawiera 8,8 miliona ton całkowitych tlenków metali ziem rzadkich (TREO), które są niezbędne do przejścia na zielone technologie.

Odkrycie największego w Europie złoża metali ziem rzadkich przez Rare Earths Norway (REN) może znacząco wpłynąć na gospodarkę Norwegii, przynosząc szereg korzyści ekonomicznych, takich jak tworzenie nowych miejsc pracy, zarówno bezpośrednio w sektorze wydobywczym, jak i pośrednio w związanych branżach, oraz stymulowanie rozwoju lokalnej infrastruktury.

Inwestycje w nowe technologie wydobywcze i przetwórcze, które będą niezbędne do efektywnego wykorzystania złoża Fensfelt, mogą także przyczynić się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności norweskiego przemysłu technologicznego. Ponadto, to odkrycie ma potencjał do znacznego zmniejszenia zależności Europy od importu metali ziem rzadkich z Chin, które obecnie dominują na rynku, co wzmocni strategiczną niezależność kontynentu i zapewni bardziej stabilne dostawy tych kluczowych surowców dla rozwijającej się zielonej technologii.

Odkrycie złoża metali ziem rzadkich w Norwegii przez Rare Earths Norway (REN) niesie ze sobą szereg wyzwań i kontrowersji, zarówno ze względów środowiskowych, społecznych i politycznych, jak i z perspektywy geopolitycznej. Pod względem środowiskowym, wydobycie metali ziem rzadkich może prowadzić do emisji substancji toksycznych i zanieczyszczeń, co może stanowić zagrożenie dla lokalnych ekosystemów oraz zdrowia ludzi. Dodatkowo, degradacja krajobrazu, związana z eksploatacją złoża, może wpływać na estetykę terenów naturalnych i miejscowej fauny i flory.

Społeczne i polityczne aspekty wydobycia mogą rodzić konflikty z lokalnymi społecznościami, które mogą obawiać się negatywnego wpływu na ich życie codzienne, jak również obawy dotyczące bezpieczeństwa środowiska. Ponadto, istnieją również kwestie związane z regulacjami prawnymi i zgodnością z normami środowiskowymi, które mogą stanowić wyzwanie dla przedsięwzięcia.

W kontekście geopolityki, odkrycie złoża metali ziem rzadkich w Norwegii może mieć istotne konsekwencje dla pozycji kraju oraz Europy na globalnym rynku surowców. Wzrost niezależności Europy od importu metali ziem rzadkich z Chin może przyczynić się do zmiany równowagi sił w geopolityce surowców, co może wywołać reakcje innych kluczowych graczy na rynku surowców. Dodatkowo, Norwegia może znaleźć się w centrum uwagi w kontekście międzynarodowych stosunków handlowych i politycznych, gdyż zwiększona dostępność metali ziem rzadkich może wpłynąć na dyplomatyczne relacje z innymi krajami i blokami gospodarczymi.

AP news / Mateusz Gibała

Europejski gaz idzie w górę o 13 procent z powodu nieplanowanych przerw w dostawach z Norwegii