Ministerstwo Finansów wyemitowało obligacje o wartości 2 mld złotych na podwyższenie kapitału Polskiej Grupy Górniczej

20 maja 2024, 14:45 Alert

Ministerstwo Finansów ogłosiło emisję obligacji skarbowych o wartości nominalnej 2 miliardów złotych, które mają na celu podwyższenie kapitału zakładowego Polskiej Grupy Górniczej (PGG). Środki z emisji zostały przeznaczone na wsparcie działalności tej kluczowej dla polskiego przemysłu firmy – pisze Polska Agencja Prasowa (PAP).

Źródło: flickr

Emisja obligacji została dokonana 20 maja 2024 roku i zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów, obligacje zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Emisja obejmuje następujące serie obligacji, sprzedawane na przetargach, wraz z ich wartościami nominalnymi:

OK0426 – 300 mln zł
PS0729 – 700 mln zł
WZ1129 – 600 mln zł
DS1033 – 400 mln zł

Łączna wartość nominalna przekazanych obligacji wynosi 2 miliardy złotych. Decyzja o wyemitowaniu obligacji stanowi odpowiedź na potrzebę podwyższenia kapitału zakładowego PGG, co ma na celu wzmocnienie stabilności finansowej oraz dalszy rozwój firmy. Polska Grupa Górnicza odgrywa istotną rolę w polskim sektorze energetycznym, a dodatkowe środki mają pomóc w realizacji strategicznych celów spółki oraz zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Obligacje skarbowe to instrument finansowy, który pozwala państwu na pozyskanie środków niezbędnych do finansowania różnych projektów i inwestycji. W tym przypadku, środki z emisji obligacji zostaną bezpośrednio przekazane na podniesienie kapitału PGG, co jest kluczowe dla jej długoterminowego funkcjonowania i rozwoju.

Ministerstwo Finansów podkreśla, że decyzja ta jest elementem szerszej strategii wspierania sektora górniczego w Polsce, który mimo licznych wyzwań, pozostaje ważnym filarem krajowej gospodarki. Polska Grupa Górnicza, będąc największym producentem węgla kamiennego w Polsce, jest kluczowym dostawcą surowca energetycznego, który w znacznym stopniu przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Decyzja o emisji obligacji spotkała się z pozytywnym przyjęciem zarówno ze strony branży, jak i analityków rynku finansowego, którzy podkreślają znaczenie stabilnego finansowania dla przyszłości PGG oraz całego sektora energetycznego w Polsce.

Polska Agencja Prasowa / Mateusz Gibała

Wyniki PGE z pierwszego kwartału byłyby lepsze, gdyby nie węgiel