Skobel: Budujemy energostradę

15 stycznia 2018, 17:45 Energetyka
skobel
Tadeusz Skobel / fot. Ministerstwo Energii

– Energostrada Kozienice – Siedlce Ujrzanów zapewnia bezpieczeństwo energetyczne i możliwość dalszego rozwoju tego regionu – powiedział wiceminister energii Tadeusz Skobel podczas uroczystości oddania przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) do użytku linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice- Siedlce-Ujrzanów oraz stacji 400/220/110 kV Kozienice i 400/110 kV Siedlce-Ujrzanów. W wydarzeniu, które odbyło się 15 stycznia 2018 r. w Kozienicach, wziął udział również minister Marek Suski oraz Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski.

Wiceminister Tadeusz Skobel podkreślił ważną rolę inwestycji w infrastrukturze elektroenergetycznej w naszym kraju. Wymiana wyeksploatowanych linii na wszystkich poziomach napięć oraz budowa nowych źródeł wytwarzania, linii i stacji energetycznych, zapewni stabilne dostawy energii elektrycznej, również w okresie szczytowego zapotrzebowania na moc. Nowe i modernizowane linie energetyczne posiadają moce przesyłowe większe od aktualnego zapotrzebowania, dając możliwość przyłączenia nowych odbiorców energii. Wyposażone są również w układy sterowania zdalnego, które umożliwiają szybkie wyeliminowanie uszkodzonego odcinka sieci i powrót napięcia do sieci nieuszkodzonej.

Podczas panelu dyskusyjnego wiceminister Tadeusz Skobel podkreślił, że rozwój infrastruktury elektroenergetycznej powinien opierać się o innowacje oraz nowe technologie. – Dobrym przykładem jest budowa sieci inteligentnych (smart grids) wraz z inteligentnym opomiarowaniem (smart metering) – powiedział. Wiceminister uzasadnił, że ma to szczególne znaczenie w czasach, w których zmieniają się role uczestników rynku energii. – Dziś odbiorca energii może być też jej wytwórcą – dodał. W jego opinii konieczna staje się także integracja rozproszonych źródeł energii.

Ministerstwo Energii