Energy Storage Europe: Magazynowanie energii nabiera nowego znaczenia

22 marca 2019, 17:25 Alert

Rozwiązania służące magazynowaniu energii przyciągają uwagę coraz większej liczby sektorów przemysłowych. Powodem jest dojrzałość technologiczna oraz znacząca liczba skomercjalizowanych produktów. Potwierdzenie tego trendu stanowią umowy o współpracy, zawarte podczas targów oraz pozytywny odbiór tegorocznych targów ENERGY STORAGE EUROPE przez zwiedzających. Ponad 90% gości oraz wystawców potwierdziło swoje zadowolenie z tego wydarzenia branżowego.

Energy Storage Europe

Dowodem zainteresowania magazynowaniem energii różnych branż jest fakt, że podczas tegorocznej, 8. edycji międzynarodowych targów Energy Storage Europe, nawiązano współpracę z kilkoma wydarzeniami branżowymi wiodącymi na świecie: targami boot Düsseldorf, ProWein, kwartetem targów technologicznych w zakresie metalurgii, technologii odlewniczej i obróbki cieplnej GMTN oraz targami skupionych na potrzebach inwestycyjnych handlu EuroShop.

Podczas konferencji towarzyszącej targom Niemiecki Związek Magazynów Energii (BVES Bundesverband Energiespeicher e.V.) przedstawił najnowsze dane dotyczące niemieckiego rynku magazynowania energii, potwierdzające jego pozytywny rozwój, jak również rosnące znaczenie branży magazynowania energii. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 9% osiągając wartość 5 miliardów euro. Liczba zatrudnionych w tej branży wzrosła również o 9%, do poziomu 12.100 osób. Głównie pracują oni w segmencie baterii wielkoskalowych (33%), magazynów ciepła (33%) i domowych magazynów energii (21%).

Minister ds. Gospodarki i Energii Nadrenii Północnej-Westfalii, Prof. Dr Andreas Pinkwart: ,,Magazyny energii są kluczowe dla sukcesu transformacji energetycznej. Znacznie przyczyniają się do uelastycznienia i integracji wzrastającego udziału odnawialnych źródeł energii oraz przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw. ENERGY STORAGE EUROPE, wiodące międzynarodowe targi magazynowania energii, prezentują pełną gamę technologii i zastosowań oraz wskazują istotne kierunki rozwiązania istniejących problemów. Te innowacje szczególnie ważne są dla kraju związkowego takiego jak Nadrenia Północna-Westfalia, dla którego energetyka ma kapitalne znaczenie.”

„Magazyny energii torują drogę do osiągnięcia sukcesu w kilku obszarach: transformacji energetycznej, przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności systemu energetycznego i zapewnieniu długofalowego rozwoju gospodarczego. Jako część World of Energy Storage, Energy Storage Europe jest punktem integrującym branżę, bez trudu łączącym tendencje regionalne, jak również światowe” – dodał Urban Windelen, Prezes Zarządu Niemieckiego Związku Magazynów Energii.

Ukierunkowanie na segment B2B wzmocniło się na wskutek współpracy targów

ENERGY STORAGE EUROPE nieustannie koncentruje się na modelu B2B, osiągając ponownie udział zwiedzających – profesjonalistów na poziomie 99%. Ok. 40% odwiedzających targi to goście z zagranicy. Gama prezentowanych podczas targów rozwiązań, technologii, i zastosowań w tym roku ponownie się zwiększyła. Konferencje zostały uzupełnione o wykłady dostępne bez dodatkowych opłat dla wszystkich odwiedzających targi i koncentrowały się na tematach istotnych zwłaszcza dla użytkowników systemów magazynowania energii.

Hans Werner Reinhard, Prezes Zarządu Messe Düsseldorf : „Jako jeden z wiodących na świecie organizatorów targów dla segmentu B2B chcemy zwrócić uwagę na magazyny energii wystawców i gości innych organizowanych przez nas targów. W ten sposób pomagamy naszym partnerom i klientom obniżyć koszty zużycia energii oraz emisje, przy jednoczesnej poprawie parametrów jakościowych energii elektrycznej”. Reinhard dodaje również „Dla dostawców systemów służących magazynowaniu energii, a zwłaszcza dla wystawców na ENERGY STORAGE EUROPE, oznacza to wzrost zainteresowania ze strony potencjalnych klientów, co jest w pełni zgodne z ich celem biznesowym obecności na targach – przyciągnięciem uwagi klientów na oferowane rozwiązania i systemy.”

Od domowych magazynów energii poprzez infrastrukturę ładowania, aż po elastyczne łączenie sektorów

Zakres technologiczny prezentowany na targach ENERGY STORAGE EUROPE znalazł odzwierciedlenie również w programie konferencji 8. edycji Energy Storage Europe Conference (ESE), której organizatorem jest Messe Düsseldorf oraz 13. edycji International Renewable Energy Storage Conference (IRES) orgaznizowanej przez EUROSOLAR e.V.  Oprócz zasobników bateryjnych, koncepcji Power-to-X i rozwiązań dotyczących infrastruktury związanej z mobilnością, podczas wielu sesji to zasobniki ciepła stanowiły wiodący temat. Poruszane były przy tym liczne innowacyjne rozwiązania jak chociażby magazynowanie ciepła w ramach elastycznego łączenia sektorów czy rozwiązania Power-to-Heat bazujące na procesach termochemicznych.

Prof. Peter Droege, Prezes EUROSOLAR, wyraża zadowolenie: „The International Renewable Energy Storage (IRES) Conference jest największą i najważniejszą na świecie naukową konferencją dotyczącą magazynowania energii. Jesteśmy dumni, że IRES razem ze swoim rzetelnym partnerem, ESE (Energy Storage Europe Conference) zyskała dodatkowe znaczenie i jeszcze wyższy prestiż naukowy.”

Kolejną ważną składową IRES 2019 była seria wykładów organizowanych przez EUROSOLAR e.V. we współpracy z The EnergyAgency NRW. Sesje te moderowane przez prof. dr Dirka Uwe Sauera (RWTH Aachen) oraz Przewodniczącego IRES Conference prof. dr Ingo Stadlera (TH Köln) poświęcone były m.in.  perspektywom usług elastycznościowych w sieciach dystrybucyjnych oraz zastosowaniem wielkoskalowych magazynów energii elektrycznej, gazu i ciepła na całym świecie.

W wystąpieniu kończącym konferencję IRES, prof. dr Ingo Stadler wezwał do podjęcia działań: „Wywierajmy i zwiększajmy nacisk na polityków w celu stworzenia odpowiednich warunków dla przeprowadzenia transformacji energetycznej oraz dla rozwoju magazynów energii”.

O Energy Storage Europe 2019

Energy Storage Europe to targi światowej branży magazynowania energii. Odbywające się równolegle międzynarodowe konferencje: 8. Energy Storage Europe Conference (ESE), orgaznizowana przez Messe Düsseldorf oraz 13. International Renewable Energy Storage Conference (IRES) organizowana przez EUROSOLAR e.V. Oferują najobszerniejszy na świecie program sesji konferencyjnych, obejmujący wszystkie technologie przechowywania energii. Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas konferencji są kwestie ekonomiczne i modele finansowania (ESE) oraz nauka, badania i polityka społeczna (IRES). W 2019 r. ENERGY STORAGE EUROPE odwiedziło ok. 4 000 ekspertów z 60 krajów.  Na targach zaprezentowało się 160 wystawców.

Na tegorocznych targach Energy Storage Europe po raz trzeci obecna była polska delegacja ekspertów i praktyków rynku magazynowania energii, organizowana przez Barbarę Adamską, Przewodniczącą Kongresu Magazynowania Energii w Polsce. Oprócz delegacji z Polski, na targach obecne były również delegacje z Australii, Norwegii, Portugalii, krajów Ameryki Środkowej, Mongolii, i Singapuru.

Energy Storage Europe 2020 odbędą się w Düsseldorfie w dniach 10-12 marca 2020 roku.