Engie i Eni mogły dopuścić się nieuczciwych praktyk na francuskim rynku

3 lipca 2019, 12:00 Alert

Francuski organ nadzorujący oszustwa konsumenckie poinformował w poniedziałek, że przeprowadził kontrole w siedzibach 13 firm energetycznych na francuskim rynku detalicznym energii elektrycznej i gazu w ramach dochodzenia w sprawie możliwych praktyk antykonkurencyjnych.

Regulator DGCCRF podlegający pod ministerstwo finansów podał, że dwie firmy energetyczne i 11 firm podwykonawczych zostały przeszukane podczas jednoczesnych nalotów w dniu 23 czerwca. Urząd nie podał nazw zaangażowanych firm. Engie potwierdziło, że urząd je skontrolował i dodało, że będzie współpracować w dochodzeniu. Włoska firma Eni była drugą firmą energetyczną objętą dochodzeniem.

DGCCRF poinformował, że w ciągu kilku miesięcy otrzymywał raporty o wprowadzających w błąd sztuczkach sprzedawców detalicznych, którzy podpisują umowy z klientami i zachęcają ich do zmiany dostawców energii bez odpowiedniej zgody. – Umowy na dostawy energii elektrycznej i gazu zostały zawarte i podpisane bez uzyskania świadomej zgody konsumentów – podał urząd.

Jeśli firmy zostaną uznane za winne, zostaną ukarane grzywną w wysokości do 10 procent rocznych przychodów. Kontrolowany przez państwo monopol EDF, który traci około 100 000 odbiorców detalicznych na rynku francuskim na rzecz konkurencji, alarmował, że jego konkurenci wykorzystują antykonkurencyjne metody wabienia klientów.
Konkurencja na francuskim rynku detalicznym energii elektrycznej i gazu rośnie ponad dekadę po zliberalizowaniu rynku dzięki nowym graczom.

Reuters/Michał Perzyński