Eni i Snam przejmą kontrolę nad gazociągami łączącymi Włochy z Algierią

16 stycznia 2023, 18:00 Alert

Operator przesyłu gazu ziemnego Snam i włoski koncern energetyczny Eni przejęły udziały w spółkach obsługujących gazociągi łączące Algierię z Włochami.

Rury Baltic Pipe
Rury gazociągu Baltic Pipe fot. Gaz-System

Jak podają spółki, zakres transakcji obejmuje międzynarodowe gazociągi lądowe i morskie z Afryki Północnej do Włoch. Gazociąg lądowy rozciąga się od granic Algierii i Tunezji do wybrzeża Tunezji (TTPC), natomiast gazociągi podmorskie łączą terminal na wybrzeżu Tunezji z Włochami (TMPC).

Eni przeniosło udziały własnościowe do nowej spółki SeaCorridor Srl, w której Snam nabył już 49,9 procent kapitału zakładowego, pozostawiając pozostałe 50,1 procent w posiadaniu Eni. Pozwala to spółkom wspólnie kontrolować szlak dostaw gazu z Algierii do Włoch.

Eni zapłaciła Snam łącznie około 405 milionów euro za sfinalizowanie umowy. Transakcja wykorzystuje obszary specjalizacji Eni i Snam w transporcie gazu na strategicznej trasie mającej na celu zwiększenie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego do Włoch. Infrastruktura ta w przyszłości ma przydać się także do przesyłania wodoru

Transakcja Eni i Snam uzyskała już zezwolenia wymagane na mocy przepisów antymonopolowych i golden power, zgodę rządu Tunezji, zgodę akcjonariuszy, a także organów korporacyjnych spółek przejmowanych. Oba przedsiębiorstwa podkreślają, że Afryka Północna ma do odegrania istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Włoch w obliczu porzucania dostaw gazu z Rosji przez Unię Europejską.

Pipeline Technology Journal/Michał Perzyński