Estonia zaprasza producentów SMR do składania ofert

15 września 2022, 20:30 Alert

Estońska firma energetyczna Fermi Energy wysłała zaproszenie do składania ofert na budowę estońskich reaktorów SMR do GE Hitachi, NuScale i Rolls-Royce. 

Oferty z kompletną dokumentacją techniczną potrzebną do oszacowania kosztów budowy spodziewane są do grudnia, a wyboru technologii ma się dokonać w lutym 2023 roku.

– Wybór technologii rozpoczęliśmy już w 2019 roku, w tym momencie mapując wszystkie firmy rozwijające nowe technologie jądrowe, których na świecie było wówczas kilkadziesiąt. Niektóre z nich okazały się bardziej udane, a z tych udanych z kolei musimy wybrać najbardziej odpowiedni dla warunków estońskich i systemu elektroenergetycznego, biorąc pod uwagę ostateczną cenę wyprodukowanej energii elektrycznej dla konsumenta. Wszyscy trzej producenci małych reaktorów biorący udział w przetargu rozpoczęli formalne procedury uzyskiwania pozwoleń na budowę z regulatorem w swoich krajach i uważa się, że pierwsze tego typu reaktory, które zostaną zbudowane, będą produkować energię elektryczną pod koniec dekady. Zasadny jest wybór najlepszej technologii reaktora nowej generacji, która już się sprawdziła, do budowy w Estonii – wyjaśnił Kalev Kallemets, prezes Fermi Energia.

Fermi Energia planuje budowę małego rektora nowej generacji w Estonii, aby zapewnić swoim klientom produkcję energii elektrycznej niezależnie od pogody po stałej cenie od 55 €/MWh.

Fermi/Mariusz Marszałkowski