EurActiv.pl: 100 mld dolarów na poprawę klimatu

29 września 2015, 09:12 Alert

(EurActiv.pl)

Na rozwiązanie problemów klimatycznych w krajach rozwijających się państwa rozwinięte zamierzają przeznaczyć 100 mld dolarów. Trwają ustalenia na jakie konkretnie cele mają przeznaczyć te pieniądze.

W dniach 30 listopada – 11 grudnia 2015 r. w Paryżu odbędzie się UNFCCC COP21, czyli 21. Sesja Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change). Będzie miała na celu zrównoważenie krajom rozwijającym się kosztów dostosowania ich gospodarek do wymogów przeciwdziałania zmianom klimatu. Państwa rozwinięte obiecały w 2009 r. przeznaczyć na ten cel 100 mld dolarów. Do tej pory nie udało się ich jednak zebrać.

Zielony Fundusz Klimatyczny

Te 100 mld dolarów ma zostać zgromadzone na rzecz Zielonego Funduszu Klimatycznego (GCF), założonego w ramach UNFCCC, czyli Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. GCF został utworzony pod koniec 2010 r. Całość sumy ma zostać zebrana do 2020 r.

Na chwilę obecną w ramach Funduszu współpracują 24 państwa – po połowie z krajów rozwiniętych i rozwijających się (pełna lista TUTAJ). GCF dysponuje 10 mld dolarów (TUTAJ). Według oficjalnego raportu GCF, najwięcej środków wchodzących w skład Funduszu pochodzi kolejno od USA, Japonii, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Szwecji.

Od czasu ustanowienia Funduszu nie określono jednak wśród jakich państw zostanie rozdzielona cała suma, ani zasad, na jakich będą rozdzielane pieniądze. Debatowane są również kwestie dotyczące udziału sektora prywatnego w środkach GCF oraz transparentności decyzji.

Próby porozumienia

W piątek (25 września) na Szczycie Zrównoważonego Rozwoju przeprowadzonego podczas 70. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, próbowano dojść do porozumienia w sprawie GCF, czyli kwestiach bezpośrednio związanych z COP21.

Ponadto władze Francji poprosiły Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przygotowanie raportu nt. funduszy na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi. Będzie on zaprezentowany i omawiany 9 października br. na corocznym spotkaniu ministrów finansów w trakcie dorocznego spotkania Banku Światowego (WBG) i Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF) w Limie (Peru).