EurActiv.pl: nowy interkonektor energetyczny między Francją a Włochami

1 września 2015, 09:47 Alert

(EurActiv.pl)

Francuski operator sieci elektroenergetycznych RTE rozpoczął prace nad nowym 190-km interkonektorem energetycznym, którego trasa ma przebiegać przez Alpy do Włoch. Jego zadaniem jest zmniejszenie przeciążenia na istniejących liniach, prowadzących do największego importera francuskiej energii elektrycznej.

Nowa linia Sabaudia-Piemont z Chambery do Turynu będzie przebiegać wzdłuż autostrad i wykorzystywać istniejące już tunele. Podobnie jak prowadząca przez Pireneje linia między Francją a Hiszpanią, linia Francja-Włochy będzie znajdowała się całkowicie pod ziemią. Ma to na celu ograniczenie ingerencji w górski krajobraz oraz rozwiązanie problemu stawiania nowych słupów elektrycznych, którym niechętna jest opinia publiczna.

Zwiększenie wzajemnych połączeń elektrycznych pomiędzy członkami UE jest jednym z głównych priorytetów Unii. Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo dostaw, zminimalizowany zostanie wpływ przerywanego charakteru energii solarnej i wiatrowej oraz nastąpi obniżka cen energii elektrycznej.

Wsparcie dla przeciążonych linii

Zdaniem RTE, którego właścicielem jest kontrolowany przez państwo francuski zakład EDF, linia o mocy 1,2 tys. MW – czyli mniej więcej tyle, co reaktor jądrowy – będzie wspierać przeciążone połączenia o mocy 2,7 tys. MW znajdujące się między dwoma państwami.

RTE odmówiło udzielenia informacji na temat tego, jakie firmy utworzą stacje przetwarzające prąd zmienny na prąd stały oraz dostarczą okablowanie dla nowej linii. Kluczowymi dostawcami okablowania w Pirenejach są Siemens i włoski producent kabli Prysmian.

Koszt linii prądu stałego o napięciu 320 tys. V wyniesie ok. 1 mld euro. Zostanie on podzielony po równo pomiędzy RTE i jej włoskiego odpowiednika, firmę Terna. Linia, oddana do użytku w 2019 r., będzie najdłuższą podziemną linią wysokiego napięcia.

RTE i Terna są dwoma największymi operatorami sieci dystrybucji energii elektrycznej w Europie. Ich sieci mają, odpowiednio, 105 tys. km i 64 tys. km. W ubiegłym roku Włochy importowały ponad 19 TWh energii elektrycznej z Francji, czyli prawie ⅓ francuskiego eksportu netto wynoszącego 65,1 TWh.

Ambitny cel

UE ustaliła cel, zgodnie z którym we wszystkich krajach członkowskich przepustowość połączeń międzysieciowych ma wynosić przynajmniej 10 proc. zdolności produkcji energii elektrycznej. Natomiast do 2030 r. chce zwiększenia zdolności połączeń pomiędzy krajami do 15 proc. produkcji. KE ocenia, że potrzeba ok. 105 mld euro, by unowocześnić starzejącą się infrastrukturę elektryczną w Europie, a na same połączenia międzysieciowe – 35 mld euro.

Jednak cel, początkowo ustalony w 2002 r., pozostał nieosiągalny. Wiele krajów, łącznie z Wielką Brytanią, Hiszpanią i Włochami, jest wciąż dalekich od uzyskania tego celu. Przepustowość ich połączeń międzysieciowych wynosi zaledwie 5 proc. lub mniej. Łącznie w 12 państwach, zlokalizowanych głównie na peryferiach UE, ilość połączeń międzysieciowych odpowiada mniej niż 10 proc. ustalonego celu:

·         Irlandia (9 proc.)

·         Włochy, Rumunia, Portugalia (7 proc.)

·         Estonia, Litwa and Łotwa (4 proc.)

·         Wielka Brytania (6 proc.)

·         Hiszpania (3 proc.)

·         Polska (2 proc.)

·         Cypr i Malta (0 proc.)

Szczególny priorytet zostanie przyznany projektom, które „znacznie podniosą obecne zdolności połączeń między krajami, tam, gdzie ich wartość wynosi mniej niż ustalony 10 proc. cel” – oświadczyła Komisja. Obecna lista projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (PCl) zostanie zaktualizowana na jesieni 2015 r. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, do 2020 r. zostanie ukończonych ok. 75 proc. projektów.

Połączenia międzysieciowe – zarówno jeżeli chodzi o przesył gazu, jak i energii elektrycznej – są kluczowe dla państw członkowskich UE, by uniezależnić się od dostaw rosyjskiego gazu i zarządzać większymi udziałami zróżnicowanych odnawialnych źródeł energii.