Organizacje pozarządowe wzywają KE do lepszego uwzględnienia atomu w taksonomii

31 marca 2021, 14:30 Alert
Komisja Europejska. Fot. Flickr
Komisja Europejska. Fot. Flickr

W liście skierowanym do Przewodniczącej Komisji Europejskiej (KE) Ursuli Von Der Leyen 46 organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska żąda, by dla dobra klimatu energetyka jądrowa została w większym stopniu uwzględniona w europejskiej taksonomii.

W liście podpisanym 26 marca 2021 roku, organizacje pozarządowe przypominają, że paliwa kopalne są odpowiedzialne za ciągłe emisje dwutlenku węgla i zanieczyszczenie powietrza, które pochłaniają 1,5 miliona istnień ludzkich rocznie tylko w samej Europie a Unia Europejska jest odpowiedzialna za emisje gazów cieplarnianych jako drugi rynek konsumencki na świecie (12 procent globalnych emisji).

Sygnatariusze proszą przewodniczącą KE, aby „wszystkie niskoemisyjne źródła energii były traktowane jednakowo w toczących się i przyszłych dyskusjach prowadzonych na szczeblu Komisji Europejskiej, w tym na temat taksonomii zrównoważonych inwestycji”. Organizacje proszą także, by „UE wspierała opartą na dowodach ocenę wszystkich dostępnych opcji” oraz przedstawiała na temat energii jądrowej „dokładne i rzeczowe fakty wsparte naukowo”. Sygnatariusze listu zwracają uwagę, że zakłócenia w przyrodzie stają się coraz bardziej dotkliwe, a ich skutki są bardziej namacalne.

Podkreślają, iż z ocen naukowych jasno wynika, że energia jądrowa jest niezbędna do rozwiązywania tych problemów a „ograniczone uznanie tego niskoemisyjnego, dyspozycyjnego źródła energii ze strony Komisji Europejskiej jest w najlepszym przypadku paradoksalne i z pewnością przyniesie efekt przeciwny do zamierzonego”.

46 organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska zwraca uwagę na polityczne traktowanie energii jądrowej.  Podkreślają, że „opinia publiczna została wprowadzona w błąd przez sfałszowane informacje i opinie napędzane strachem, co doprowadziło do sytuacji, w której polityka i politycy dążą do zamknięcia czystych i bezpiecznych długoterminowych źródeł energii jądrowej i odwołują te już zaplanowane”. Dodają, że „społeczeństwa zaakceptowały systematyczne utrudnianie rozwoju energetyki jądrowej, ponieważ dowody naukowe są nadal przyćmiewane przez zbudowane wokół nich mity”. Sygnatariusze zwracają uwagę, że „ciągłe, wieloaspektowe fałszywe przedstawianie awarii Fukushima Daichi utrudniło rozwój energetyki jądrowej, pierwszego źródła energii niskoemisyjnej w Unii Europejskiej i zmusiło do utrzymania pracy elektrowni zasilanych paliwami kopalnymi, utrudniając wysiłki na rzecz walki ze zmianami klimatu, zachowania suwerenności energetycznej Europy i ograniczania zanieczyszczenia powietrza”.

Pod listem do Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli Von Der Leyen podpisało się 46 organizacji z 18 krajów (Francja, Niemcy, Belgia, Dania, Włochy, Holandia, Szwajcaria, Szwecja, Finlandia, Kanada, Filipiny, USA, Australia, Wielka Brytania, Tajwan, Korea Południowa, Norwegia), w tym Fota4Climate, Fundacja Aquila i Instytut Zrównoważonej Energetyki z Polski.

polskiatom.gov