Europa upomina się o dalsze reformy energetyczne na Ukrainie

9 listopada 2015, 06:51 Alert

(Wspólnota Energetyczna/Patrycja Rapacka/Wojciech Jakóbik)

Dyrektor Sekretariatu Wspólnoty Energetycznej Janez Kopac, podczas wizyty w Kijowie, zaprezentował status implementacji zaleceń Wspólnoty przez Komisję Wierchowej Rady ds. paliw i energetycznego kompleksu, polityki nuklearnej oraz bezpieczeństwa nuklearnego.

Wspólnota Energetyczna to zagraniczny wymiar polityki energetycznej Unii Europejskiej. Kraje członkowskie spoza Unii zobowiązują się do wdrożenia unijnego prawa dla sektora, w tym regulacji antymonopolowych.

Kopacz zauważył, że wejście w życie ustawy z rynku gazu ziemnego w dniu 1 października 2015 roku było dowodem na to, że Ukraina może dostosować się do wyznaczonych standardów europejskich i wdrożyć przepisy Unii Europejskiej, przez co staje się wiarygodnym partnerem Unii Europejskiej na rynku gazu. Jednocześnie podkreślił, że Kijów powinien kontynuować działania na rzecz dalszych reform rynku energii z jednoczesnym, szybkim przyjęciem przepisów dotyczących rynku energii elektrycznej. Jak do tej pory, Ukraina ma problemy z przystosowaniem i wdrożeniem prawa dotyczącego efektywności energetycznej. Kijów musi także wprowadzić dyrektywę 2010/21/UE dotyczącą wydajności energetycznej budynków.

Jak czytamy w komunikacie Wspólnoty Energetycznej, Sekretariat wraz z Komisją Europejską skierował list do ukraińskiego premiera, Arsenija Jaceniuka, w którym wzywa Kijów do szybkiego przyjęcia projektu ustawy o rynku energii elektrycznej. Przyjęcie jej jest jednym z wymogów realizacji trzeciego pakietu energetycznego. Termin przyjęcia ustawy minął 1 stycznia 2015 roku.

Wspólnota Energetyczna obchodzi w tym roku dziesięciolecie istnienia. Traktat ustanawiający ją  tworzy zintegrowany rynek energii pomiędzy UE oraz Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Macedonią, Czarnogórą, Serbią, Kosowem, Mołdawią i Ukrainą. Najważniejszym zadaniem Wspólnoty Energetycznej jest wdrożenie prawa unijnego we wszystkich państwach będących stronami traktatu w dziedzinie energii, środowiska i konkurencji. Przyjęcie unijnego acquis przez państwa Bałkanów Zachodnich, Mołdawię i Ukrainę pozwoli na dokończenie budowy jednolitego rynku energetycznego w Europie oraz przyczyni się do zwiększenia szans akcesji państw Wspólnoty Energetycznej do Unii Europejskiej.

Wspólnota Energetyczna należy do najważniejszych priorytetów Polski z zakresu zewnętrznego wymiaru polityki energetycznej UE a jej wzmocnienie stanowiło jeden z filarów koncepcji Unii Energetycznej zaproponowanej przez Donalda Tuska. Polska opowiada się za wzmocnieniem Traktatu o Wspólnocie Energetycznej w zakresie wdrażania i egzekwowania prawa w ramach prowadzonego obecnie procesu reformy Wspólnoty.

Więcej informacji:

Wspólnota Energetyczna apeluje o dalsze reformy energetyczne na Ukrainie

Bieńkowska minęła się z prawdą w aferze Volkswagena. Komisja wiedziała o nieprawidłowościach?

Ukraina przyjmuje trzeci pakiet na dziesiątą rocznicę Wspólnoty Energetycznej