EuRoPol Gaz modernizuje system konserwacji Gazociągu Jamalskiego

14 kwietnia 2016, 07:30 Alert
Gazociąg Jamalski
Gazociąg Jamalski. Źródło: Gazprom

(Gaz-System)

8 kwietnia uroczyście otwarto zmodernizowany i rozbudowany Magazyn SGT zlokalizowany przy Tłoczni Gazu i SSRP Włocławek, jednej z pięciu tłoczni gazu na polskim odcinku gazociągu jamalskiego.

Magazyn zapewnia odpowiedni zapas części zamiennych i materiałów przeznaczonych do wykorzystania przy planowanych i nieplanowych pracach eksploatacyjnych na polskim odcinku gazociągu Jamał-Europa.
EuRoPol GAZ, jako właściciel polskiego odcinka gazociągu jamalskiego, odpowiada za utrzymanie bezpieczeństwa i ciągłości przesyłu gazu do Polski oraz Europy, a tym samym za bezpieczeństwo energetyczne kraju. Aby sprostać tym wymaganiom, Spółka zadecydowała o rozbudowie i modernizacji Magazynu SGT. Obecnie Magazyn dysponuje nie tylko większą powierzchnią magazynową, ale także zapewnia przechowywanie elementów zamiennych w odpowiednich warunkach termicznych i wilgotnościowych. Obiekt wyposażony jest w najnowszej generacji systemy powiadamiania, przeciwpożarowe i kontroli.

Łączna wartość zapasu magazynowego wynosi ok. 75 mln złotych. Na terenie Magazynu znajdują się m.in.: rury dużych średnic, części zamienne do turbin gazowych i kompresorów gazu, filtry, armatura. Często są to części zamienne i materiały eksploatacyjne produkowane na zamówienie. Nakłady inwestycyjne na rozbudowę Magazynu wyniosły 2,5 mln złotych.

W uroczystości 8 kwietnia br. wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych: Pan Marek Wojtkowski, Prezydent Włocławka i Pani Larysa Krzyżańska, Wójt Gminy Lubanie, jak również przedstawiciele kościoła katolickiego i prawosławnego, przedstawiciele wykonawcy (konsorcjum firm Elektroinstal i Budoprym z Płocka), nadzoru inwestorskiego (Ewprom z Włocławka), projektanta (WAW Włodzimierz Kaniewski z Włocławka) oraz EuRoPol GAZ.

Tłocznia Gazu wraz z Systemową Stacją Regulacyjno-Pomiarową (SSRP) we Włocławku została oddana do eksploatacji we wrześniu 2000 roku. Ma ona kluczowe znaczenie dla tranzytu gazu przez Polskę, jako jedna z pięciu tłoczni gazu zlokalizowanych na polskim odcinku gazociągu jamalskiego, ale także dla dostaw gazu ziemnego do Polski. Dzięki zrealizowanej rozbudowie SSRP Włocławek zakończonej w grudniu 2014 roku uzyskano zwiększone możliwości techniczne odbioru gazu z gazociągu jamalskiego do polskiego systemu krajowego w ilości do 1 mln m3/godzinę (ok. 24 mln m3/dobę), co istotnie poprawiło warunki realizacji i bezpieczeństwo dostaw gazu do Polski. Realizacja rozbudowy SSRP Włocławek została wykonana zgodnie z wymaganiami III pakietu energetycznego na wniosek OGP GAZ-SYSTEM S.A., operatora polskiego odcinka gazociągu jamalskiego.