EuroRating: Rating Grupy LOTOS został utrzymany z perspektywą pozytywną

30 sierpnia 2019, 11:11 Alert

Agencja ratingowa EuroRating, po przeprowadzeniu okresowej weryfikacji ratingu kredytowego, utrzymała rating Grupy LOTOS na poziomie BBB- z perspektywą pozytywną.

fot. Lotos

Zgodnie z klasyfikacją agencji – stosowaną powszechnie także przez międzynarodowe agencje ratingowe – utrzymany poziom ryzyka kredytowego wskazuje na dobrą wiarygodność finansową Grupy LOTOS i wystarczającą zdolność do obsługi zobowiązań w dłuższym terminie.

W listopadzie 2018 roku agencja EuroRating podwyższyła perspektywę ratingu ze stabilnej na pozytywną. Natomiast na utrzymanie tej perspektywy znaczący wpływ mogły mieć dobre wyniki Grupy LOTOS w I półroczu 2019 r. Względem I półrocza 2018 r. spółka osiągnęła o 34% wyższe przychody oraz o 146% większy wynik na działalności operacyjnej, a to oznacza o 66 mln powyżej budżetu na I półrocze 2019 r. Istotne znaczenie dla oceny miało także zakończenie budowy kluczowej dla Grupy LOTOS inwestycji – Projektu EFRA, który obecnie jest w fazie uruchamiania instalacji, a także planowane połączenie z drugim państwowym koncernem paliwowym – PKN Orlen.

Jest porozumienie PKN Orlen-Lotos-Skarb Państwa o zakupie akcji w ramach fuzji

Rating nadany przez agencję EuroRating Grupie LOTOS jest ratingiem niezamówionym, opartym na informacjach dostępnych publicznie. Tego rodzaju ratingi nadawane są w odpowiedzi na potrzeby informacyjne uczestników rynku, a także w celu zapewnienia inwestorom bazy porównawczej dla ratingów zamówionych nadawanych innym podmiotom.

Grupa Lotos