Cykl warsztatów: Białe certyfikaty – nowe zasady wsparcia efektywności energetycznej

25 kwietnia, 2016 godz. 18:32
Banner_1a

Szczegóły wydarzenia


W imieniu organizatorów zapraszamy Państwa do uczestnictwa w warsztatach: „Białe certyfikaty – nowe zasady wsparcia efektywności energetycznej”.


Polityka energetyczna Polski i Unii Europejskiej narzuca nam zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20% do 2020 r. Obowiązek ten wynika z dyrektywy UE z 5.04.2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. Dlatego też niezbędna była nowelizacja Ustawy o efektywności energetycznej. Nowa Ustawa ma mobilizować podmioty do:

• Oszczędnego i efektywnego wykorzystania energii,
• Zmniejszenia jej zużycia,
• Zmniejszenia strat podczas przesyłu i dystrybucji: energii elektrycznej, ciepła i gazu.

System białych certyfikatów jest w Polsce mechanizmem wspierającym efektywność energetyczną. Wymusza on wprowadzenie działań prooszczędnościowych, długofalowych, w sektorach publicznych oraz prywatnych.

Nowe przepisy doprecyzowują działania poprawiające efektywność energetyczną. Istotne zmiany dotkną procedury wydawania białych certyfikatów, a mianowicie zrezygnowano z procedury przetargowej, a świadectwa nie będą już wydawane za przedsięwzięcia już zrealizowane. Zmiany nie ominęły również kwestii przeprowadzania audytów oraz uiszczania opłaty zastępczej.

W związku z powyższymi zmianami organizatorzy przygotowali cykl warsztatów: „Białe certyfikaty – nowe zasady wsparcia efektywności energetycznej”, które odbędą się:
• 31 maja w Łodzi,
• 14 czerwca w Gdańsku,
• 28 czerwca w Katowicach,
• 12 lipca w Lublinie.

W programie m.in.:
• analiza projektu Ustawy o Efektywności Energetycznej,
• efektywność energetyczna w świetle: ustawy o EE, Dyrektywy 2012/27/UE,
• nowa procedura przyznawania świadectw,
• nowe zasady rozliczania obowiązku,
• najważniejsze daty, kiedy nowe przepisy?,
• okres przejściowy,
• stopniowe ograniczanie opłaty zastępczej,
• porównanie dotychczasowych zasad z nowymi,
• zmiany w przeprowadzaniu audytu efektywności energetycznej,
• zmiany dla przemysłu energochłonnego, wynikające z projektu Ustawy,
• rodzaje kwalifikowanych inwestycji,
• kary wymierzane za brak realizacji przedsięwzięcia oraz brak realizacji obowiązku zakupu świadectw,
• proces realizacji inwestycji efektywnościowej,
• potencjał oszczędności na tle zysku firmy,
• oszczędzanie energii, przykłady przedsięwzięć oraz ich potencjał.

Warsztaty poprowadzą:
• Łukasz Jankowski – Partner kierujący zespołem prawa energetycznego w kancelarii Wierzbowski Eversheds,
• Agnieszka Grzywacz – Radca prawny, szkoleniowiec, współtwórca Kancelarii Prawnych Energia i Biznes,
• Monika Słowińska-Drewing – Radca prawny, szkoleniowiec, współtwórca Kancelarii Prawnych Energia i Biznes,
• dr inż. Krzysztof Wilk – Certyfikowany Audytor/Ekspert d/s Energetyki w programie NFOŚiGW – Polseff 2, Właściciel firmy Energy-Systems & Management.

Kontakt do organizatora:

Katarzyna Sójka – Project Manager (732-660-310, katarzyna.sojka@city-brand.pl)
Kamil Ptak Executive Director (530-049-882, kamil.ptak@city-brand.pl)