Energetyka poligonem innowacyjności

10 października, 2017 godz. 13:47
energia kabel pylon energetyka

Szczegóły wydarzenia


 

Energetyka jako kluczowy dział gospodarki, intensywnie wdraża działania innowacyjne zarówno we własnych strukturach, jak i w całej gospodarce. Czy te działania są wystarczającym „kołem zamachowym” nowoczesnego rozwoju państwa i w pełni wykorzystywany jest potencjał jaki niosą ze sobą przedsiębiorstwa energetyczne i około energetyczne.

Realizacja zadań wskazanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, czy wynikająca z długookresowych celów Unii Europejskiej nie powinna być realizowana  w oderwaniu od szeroko rozumianego sektora energetycznego. Zrozumienie tego powinno zakładać zdyskontowanie korzyści wynikające z postępu technologicznego, zmiany myślenia o energetyce tylko w kategoriach wielkoskalowej energetyki systemowej na myślenie  także o energetyce rozproszonej, generującej nowoczesne usługi energetyczne i rozwój infrastruktury. Ważny jest też aspekt budowania konkurencyjności w oparciu o wiedzę, a nie tylko tańszą  siłę roboczą.

Podczas debaty chcielibyśmy mówić o innowacjach, poruszając obszary takie jak:

 • Nowe modele biznesowe w energetyce i ciepłownictwie
 • DSM/DSR, w tym wykorzystanie sektorów ciepła i chłodu oraz transportu
 • Energetyka na obszarach niezurbanizowanych i wykorzystanie potencjału OZE
 • Efektywność energetyczna, zwłaszcza podejście kompleksowe i systemowe
 • Magazynowanie energii,
 • Rozwój i rozbudowa sieci, nowoczesne sterowanie
 • Elektromobilność (sterowane ładowanie)
 • Mobilizacja i zachęta podmiotów przez rozwój mechanizmów rynku

Pamiętając, że innowacyjność w energetyce nie powinna być celem samym w sobie, a narzędziem nowoczesnego rozwoju – swego rodzaju „poligonem” prac rozwojowych.

Do dyskusji zaproszeni zostali:

 • Edward Słoma, Zastępca Dyrektora Departamentu Energetyki, Ministerstwo Energii;
 • Zbigniew Szpak, Prezes Krajowej Agencji Poszanowania Energii;
 • Piotr Ordyna, Tauron Dystrybucja SA;
 • Marcin Korolec, Prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych;
 • Piotr Ostrowski, Ekspert ds. e-mobilności, ATENDE SA;
 • Paweł Ruszkowski, Collegium Civitas, Warszawa;
 • Roman Targosza Dyrektor ds. Projektów Energetycznych, Europejski Instytut Miedzi;
 • Adam Banaszak, Szef Sprzedaży Energii Elektrycznej i Gazu Ziemnego Gaspol.
 • Włodzimierz Pomierny, Ekspert Biura Rozwoju i Innowacji, ARP.