GAZ-SYSTEM FORUM – nowe przyłączenia

27 sierpnia, 2019 godz. 15:10
gaz rura gazociąg Gazociąg. Fot. Gaz-System

Szczegóły wydarzenia


W imieniu GAZ-SYSTEMu zapraszamy przedsiębiorstwa planujące przyłączenie do gazowej sieci przesyłowej na konferencję, w trakcie której będziemy chcieli Państwu przybliżyć szczegóły dotyczące przebiegu procesu przyłączeniowego jak również zasady korzystania z sieci. Spotkanie odbędzie się 30 września br. w Warszawie i stanowi odpowiedź GAZ-SYSTEM na rosnące zainteresowanie wykorzystywaniem gazu ziemnego w obszarach gospodarki takich jak energetyka, ciepłownictwo, przemysł czy transport.

Mamy nadzieję, że uczestnictwo w spotkaniu pozwoli przedstawicielom firm  analizującym możliwość przyłączenia się do infrastruktury GAZ-SYSTEM na zdobycie kompleksowych informacji z zakresu procesu przyłączeniowego i warunków umożliwiających rozpoczęcie poboru gazu.

Program konferencji obejmie m.in.:

  • organizację rynku gazu w Polsce,
  • etapy procesu przyłączeniowego,
  • finansowanie inwestycji przyłączeniowej,
  • zasady  funkcjonowania Operatora Systemu Dystrybucyjnego,
  • omówienie przykładowych przyłączeń do sieci,
  • korzystanie z usługi przesyłu gazu.

– Przyłączenie nowych odbiorców do naszej infrastruktury to złożony i czasochłonny proces, który może trwać od ok. 3 do nawet 5 lat i wymaga odpowiedniej współpracy między operatorem, a klientem. Jako GAZ-SYSTEM podejmujemy szereg działań usprawniających ten proces i skracających czas realizacji inwestycji. Zależy nam również, aby nasi partnerzy mogli odpowiednio przygotować się do tego projektu inwestycyjnego, dlatego zapraszamy wszystkie firmy zainteresowane usługą przyłączeniową do wzięcia udziału w konferencji – podkreśla Sławomir Sieradzki, dyrektor Pionu Rozwoju Rynku Gazu w GAZ-SYSTEM.

Konferencja na temat procesu przyłączania do sieci przesyłowej odbędzie się w poniedziałek 30 września 2019 r. w godz. ok. 11.00 – 18.00 w Warszawie. Podmioty zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o wypełnienie formularza rejestracyjnego do 19 września 2019 r. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie maksymalnie dwóch przedstawicieli Państwa organizacji.

Potwierdzenie udziału w spotkaniu  wraz ze szczegółowym programem oraz wskazaniem miejsca organizacji konferencji, zostanie przekazane do 20 września br. na adres mailowy podany w formularzu. Jednocześnie informujemy, że potwierdzenia uczestnictwa zostaną skierowane wyłącznie do wybranych osób. W przypadku pytań dotyczących konferencji prosimy o kontakt pod adresem: rynek@gaz-system.pl

Podstawowe informacje o procesie przyłączenia do sieci przesyłowej GAZ-SYSTEM znajdują się w broszurze informacyjnej „Jak zostać przyłączonym do sieci GAZ-SYSTEM” oraz na stronie www.gaz-system.pl w zakładce Strefa klienta.