II edycja seminarium Corporate Power Purchase Agreement (PPA)

5 sierpnia, 2019 godz. 14:02
PPA

Szczegóły wydarzenia


Zapraszamy Państwa do udziału w II edycji seminarium „Corporate Power Purchase Agreement (PPA)”, które odbędzie się 19 września 2019 roku w Warszawie. BiznesAlert.pl jest patronem medialnym wydarzenia. 

Podobnie jak w innych krajach, w Polsce można zaobserwować wysokie zainteresowanie potencjałem umów PPA w zakresie zakupu energii elektrycznej bezpośrednio od producentów energii ze źródeł odnawialnych. Umowa Power Purchase Agreement to nic innego jak długoterminowy kontrakt na zakup energii elektrycznej bezpośrednio od producenta energii ze źródeł odnawialnych. Jest to korzystne nie tylko ze względów środowiskowych (niska emisyjność źródeł wytwórczych), ale również biznesowo, bowiem to możliwość długoterminowego zapewnienia dostaw energii elektrycznej po stałej cenie.

Głównym celem wydarzenia jest wymiana doświadczeń ekspertów z Polski i zagranicy dążąca do zdefiniowania barier oraz możliwości implementacji umów PPA na rynku Polskim.

Seminarium jest skierowany do przemysłowych odbiorców energii, wytwórców energii z OZE (w szczególności PV i wiatr), inwestorów, firm doradczych i inżynieryjnych, przedstawicieli kancelarii prawnych, przedstawicieli banków finansujących inwestycje energetyczne. W OSD przedstawicieli działów: pomiarów, bilansowania, prawnych, usług operatorskich, prognozi zapotrzebowania. W spółkach obrotu przedstawicieli działów: handlu hurtowego, zarządzania portfelem, umów i kontraktów, rozliczeń i sprawozdawczości, prawnego/ regulacji, polityki cenowej, obsługi klienta.

Wśród najważniejszych zagadnień wydarzenia:

 • Otoczenie regulacyjne umów PPA
 • Zakres i konstrukcja uowy PPA
 • Potencjalni beneficjenci
 • Szanse, bariery i ryzyka implementacji PPA w Polsce
 • PPA jako alternatywa dla aukcji OZE
 • Doświadczenia europejskie
 • Bilansowanie energii w ramach umowy PPA
 • PPA szansą na rozwój inwestycyjny wytwórców energii z OZE
 • PPA jako poświadczenie zdolności kredytowej wytwórcy energii z OZE

Wśród potwierdzonych prelegentów:

 • Rafał Hajduk, radca prawny, Partner w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka
 • Krzysztof Müller, Head of Market Poland, Alpiq Energy SE
 • Simon Gerrard, Director Renewables & Cleantech, Schneider Electric Energy & Sustainability Services
 • Annika Yule, Cleantech Client Manager, Schneider Electric Energy & Sustainability Services
 • Mark Augustenborg Ødum, Executive Vice President Markets and Project Finance, Better Energy
 • Grzegorz Wiśniewski, Prezes Zarządu, Instytut Energetyki Odnawialnej
 • Viviana Ciancibello, Senior Business Developer, European Power Derivatives

Jesteśmy przekonani, że podczas nadchodzącego Seminarium stworzymy miejsce do istotnej merytorycznej debaty w gronie specjalistów. Jednocześnie zaprezentujemy najnowsze wdrożenia oraz najciekawsze rozwiązania technologiczne. Serdecznie zapraszamy do współpracy i udziału
w wydarzeniu!

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej: cbepolska.pl

Manager projektu:

Barbara Boczek, e-mail: barbara.boczek@cbepolska.pl

Zapraszamy również do kontaktu z naszym biurem:

(22) 82 77 123, biuro@cbepolska.pl