II edycja warsztatów The High Voltage Cable Seminar

13 marca, 2017 godz. 10:15
Logo HVC 2017

Szczegóły wydarzenia


Komitet Organizacyjny „The High Voltage Cable Seminar” powołany przez organizatorów pierwszej edycji warsztatów szkoleniowych „The High Voltage Cable Seminar KRAKÓW 2016”, w skład którego wchodzą:

Przedstawiciele Politechniki Śląskiej w Gliwicach

  • Dziekan Wydziału Elektrycznego: – prof. dr hab. inż. Paweł Sowa
  • Prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej
    Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki : – dr hab. inż. Monika Kwoka

Przedstawiciele ARINET Sp. z o.o.

  • Prezes Zarządu – mgr inż. Grzegorz Kowalczyk
  • Dyrektor ds. Handlu i Realizacji Projektów – mgr inż. Tomasz Szymczyk

Zaprasza do udziału w drugiej edycji warsztatów szkoleniowych The High Voltage Cable Seminar WARSAW 2017, które odbędą się w dniach 24-26 kwietnia 2017r w Warszawie, w Airport Hotel Okęcie.

HVC Seminar Kraków 2016 to pierwsze zorganizowane w Polsce, ograniczone wyłącznie do tematyki naukowo-technicznej, spotkanie polskich i europejskich inżynierów elektryków z czołowymi naukowcami branży. Warsztaty cieszyły się wysokim zainteresowaniem, zgromadziły ponad 40 uczestników z Polski i zagranicy, którzy mieli okazję do wysłuchania interesujących prelekcji przybliżających i tłumaczących praktyczne zastosowanie najnowszych standardów projektowania i budowy sieci kablowych WN w Europie i świecie.

Kontynuując problematykę seminarium zorganizowanego w lutym 2016r, jako temat przewodni zaplanowaliśmy kolejny zakres tematyczny obejmujący:

  1. napięcia indukowane w żyłach powrotnych kabli WN,
  2. układy pracy długich linii kablowych (l>20km),
  3. skutki niedociążenia kabli WN podczas pracy w warunkach znamionowych systemu elektroenergetycznego,
  4. optymalizację obciążalności prądowej linii kablowych.

Problematykę opisaną w punktach 1÷3 podczas dwóch pierwszych dni seminarium prezentować będą wybitni światowi specjaliści z Power Delivery Consultants Inc. – John H. Cooper oraz Rachel I. Mosier, aktywnie uczestniczący w pracach komitetów  naukowych CIGRE oraz IEEE. Zagadnienia obciążalności kablowej (pkt 4) omawiane będą przez prof. George’a J. Andersa. Więcej informacji o prelegentach znajdą Państwo w załączonym zaproszeniu oraz na stronie internetowej Seminarium.

Językiem wykładowym w ramach HVC Seminar jest język angielski.

Seminarium jest projektem szkoleniowym, umożliwiającym aktywny udział w omawianiu istotnych zagadnień technicznych oraz przedyskutowanie własnych doświadczeń i problemów projektowych i realizacyjnych w wąskim gronie inżynierów specjalistów.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną informacją na stronie seminarium: http://hvcseminar.com/pl/

Rejestracja na stronie: http://hvcseminar.com/pl/registration2017/