IX Konferencja Bezpieczeństwo Energetyczne – filary i perspektywa rozwoju pod patronatem BiznesAlert.pl

27 lutego, 2024 godz. 17:00
Uczestnicy podczas paneli FIPR2024. Autor zdjęć: Beata Motyka, Arkadiusz Surowiec. Uczestnicy podczas paneli FIPR2024. Autor zdjęć: Beata Motyka, Arkadiusz Surowiec.

Szczegóły wydarzenia


IX Konferencja „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” odbędzie się w  dniach 9 i 10 września czyli – tradycyjnie – w poniedziałek i wtorek w Centrum  Konferencyjnym Politechniki Rzeszowskiej. Po raz kolejny do Rzeszowa przyjadą  przedstawiciele firm energetycznych, administracji publicznej, uczelni i instytutów naukowych, think tanków oraz branżowych mediów. BiznesAlert.pl objął to wydarzenie patronatem.

Uczestnicy podczas paneli FIPR2024. Autor zdjęć: Beata Motyka, Arkadiusz Surowiec.
Uczestnicy podczas paneli FIPR2024. Autor zdjęć: Beata Motyka, Arkadiusz Surowiec.

Rzeszowska konferencja „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” przez kilka  lat wyrobiła sobie markę miejsca merytorycznych dyskusji i prezentacji różnych poglądów na  kwestie szeroko rozumianego bezpieczeństwa energetycznego. Udział w niej biorą przedstawiciele  firm prywatnych i państwowych, z sektorów zarówno tradycyjnych, jak i innowacyjnych. Są też  samorządowcy, członkowie rządu, parlamentarzyści i wysocy urzędnicy państwowi. Licznie  przybywają naukowcy i eksperci z różnych ośrodków, w ostatnim czasie także z zagranicy (np.  Stany Zjednoczone, Niemcy, Ukraina). Co roku są także przedstawiciele Kwatery Głównej NATO  oraz organizacji branżowych działających na poziomie krajowym i europejskim. 

Jakie będą najważniejsze tematy zbliżającej się IX edycji konferencji, zaplanowanej na dni 9 i 10  września 2024? 

– Cały czas istotna jest kwestia kierunku, w którym pójdzie transformacja energetyczna – mówi dr  hab. Mariusz Ruszel, prof. Politechniki Rzeszowskiej i prezes Instytutu Polityki Energetycznej im.  Łukasiewicza, pomysłodawca cyklu konferencji. – Z tą sprawą wiążą się liczne zagadnienia. Przede  wszystkim ile w ramach transformacji energetycznej Polski będzie miejsca dla państwa, a ile będzie  miejsca dla rynku? Jak będzie wyglądało partnerstwo publiczno-prywatne? Myślę, że to będzie też  okazja do omówienia albo podsumowania działań nowego rządu na polu transformacji  energetycznej. 

Od paru już lat tematem konferencji jest rola paktu NATO w zapewnieniu swoim członkom  bezpieczeństwa energetycznego, szczególnie bezpieczeństwa energetycznego w Europie. Nie  inaczej będzie podczas IX edycji. Zainteresowanie udziałem wyrazili już przedstawiciele Kwatery  Głównej NATO w Brukseli. Ponadto z tematów związanych ze stosunkami międzynarodowymi,  dochodzą nowe kwestie, przede wszystkim czynniki geopolityczne, przedłużająca się wojna  rosyjsko-ukraińska i wojna Izraela z Hamasem w Gazie. 

W roku 2024 organizatorzy rzeszowskiej konferencji będą chcieli szerzej niż do tej pory poruszyć  tematykę zarządzania energetyką. Ważny będzie też model architektury finansowania projektów  energetycznych w kontekście konieczności modernizacji energetyki. A modernizacja to sprawa  paląca, chociażby z uwagi na wiek jednostek wytwórczych, ale też sieci przesyłowych, gazociągów  czy rurociągów. Z tym też wiąże się także kwestia serwisowanie energetyki, również serwisowania  OZE – o czym również będzie mowa. 

– Podczas naszej konferencji nie może zabraknąć kwestii atomu – zapowiada dr hab. Mariusz  Ruszel. – Gdzie będzie ulokowana pierwsza polska elektrownia jądrowa? Kto dostarczy  technologię? Jaka będzie rola energetyki jądrowej w polskim miksie energetycznym? No i wreszcie  czy będzie to „mały atom” czy „duży atom”? 

Ważnym tematem będzie także zastosowanie wodoru w energetyce. Politechnika Rzeszowska  prowadzi w tej dziedzinie obiecujące badania naukowe, a podkarpackie firmy wdrażają ciekawe  rynkowe produkty związane w wodorem. O ich efektach tych działań warto będzie powiedzieć. 

W tym roku projekt dofinansowany jest z budżetu państwa, przyznanych przez Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała nauka”. 

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie to powstały w 2015 r.  niezależny think tank grupujący ekspertów zajmujących się energetyką. Instytut prowadzi  działalność naukowo-badawczą, ekspercką, propaguje naukę i wiedzę o polityce energetycznej.  Wydaje też analizy, raporty, książki czy anglojęzyczne czasopismo naukowe Energy Policy Studies. Strona: instytupe.pl 

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie jest publiczną techniczną  uczelnią akademicką stanowiącą część narodowego systemu edukacji i nauki. Kształci nowoczesne  kadry dla gospodarki narodowej. Jej początki sięgają 1951 r.