Koncesje URE na obrót węglem kamiennym zasady i warunki udzielania

10 grudnia, 2014 godz. 12:46
Koncesje węgiel

Szczegóły wydarzenia

  • Początek: 29 / 01 / 2015

Wraz z Organizatorami – Zespołem CBE Polska – zapraszamy do udziału w dwóch specjalistycznych szkoleniach „Koncesje URE na obrót węglem kamiennym zasady i warunki udzielania”, które odbędą się w dniach 29 stycznia w Warszawie i 26 lutego 2015 roku w Katowicach. Będą to pierwsze na rynku spotkania w tym temacie!

Aktualnie obrót paliwem węglowym można prowadzić praktycznie bez ograniczeń, jednakże w najbliższym czasie ten segment rynku stanie przed radykalną zmianą. Handel węglem kamiennym będzie wymagał uzyskania koncesji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zgodnie z uchwaloną nowelizacją Prawa energetycznego ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Warunkiem uzyskania koncesji na obrót węglem będzie spełnienie norm środowiskowych UE oraz złożenie zabezpieczenia majątkowego w kwocie od 1 mln do 20 mln zł w zależności od jakości sprowadzanego węgla. Prezes URE będzie mógł odmówić udzielenia koncesji na import węgla ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa państwa. O koncesję będą mogli starać się przedsiębiorcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium UE, dysponujący odpowiednimi środkami finansowymi i możliwościami technicznymi. Przedsiębiorcy obecnie handlujący węglem kamiennym będą mogli dalej prowadzić swoją działalność, o ile otrzymają koncesję URE. Na złożenie wniosku o udzielenie koncesji podmioty te będą miały trzy miesiące od wejścia w życie nowych przepisów.

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają przydatne wskazówki dotyczące procesu koncesjonowania prowadzonego przez Prezesa URE oraz dowiedzą się na temat formalnych wymogów, jakie powinny spełnić podmioty aplikujące m.in. o udzielenie koncesji.

 

W programie wydarzenia m.in:

– Podstawy prawne funkcjonowania rynku paliw stałych

– Zasady udzielana koncesji w świetle ustawy Prawo energetyczne i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

– Aktualne unormowania prawne dotyczące koncesji

– Procedury uzyskiwania, zmiany, przedłużenia i przestrzeganie warunków koncesji

– Odpowiedzialność – konsekwencje naruszenia warunków koncesyjnych i za obrót paliwami bez wymaganej koncesji

– Kary i kontrole

– Jakość paliw – regulacje dla rynku paliw stałych i doświadczenia z rynku paliw ciekłych

– Obowiązki koncesjonariusza – opłaty koncesyjne

Wraz z Organizatorami, do udziału w wydarzeniu zapraszamy:

 

– wszystkie firmy obracające węglem w kraju, którego obrót roczny przekracza 1 200 000 euro

– podmioty dokonujące obrotu z państwami UE

– podmioty importujące spoza UE

– każdy podmiot zajmujący się obrotem węglem a wiec jego zakupem i sprzedażą

 

czyli w szczególności: spółki węglowe, kopalnie węgla oraz podmioty pośredniczące w obrocie węglem np. składy węglowe , jak również pracowników: elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni, podmiotów energochłonnych, przemysłowych odbiorców energii, które oprócz zakupu na wytwarzanie i utrzymywanie zapasów zajmują się dodatkowo obrotem węglem kamiennym.

 

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej Organizatorów: www.cbepolska.pl


Zainteresowanych zachęcamy również do kontaktu telefonicznego z Zespołem CBE Polska, pod nr tel. +48 22 82 77 123.