Konferencja „10 lat wdrażania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 2007-2017” pod patronatem BiznesAlert.pl

12 maja, 2017 godz. 12:45
SPPW

Szczegóły wydarzenia


19 maja 2017 r. na Zamku Ujazdowskim w Warszawie odbędzie się konferencja podsumowująca 10-letni okres wdrażania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 2007-2017.

Polska jest jednym z 13 państw – beneficjentów szwajcarskiego programu wsparcia dla nowych państw członkowskich Unii Europejskiej. Do tej pory otrzymała w ramach SPPW 489 mln CHF bezzwrotnej pomocy. Celem programu jest stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce.

Wsparcie uzyskało 5 obszarów:

  • Rozwój regionalny i ochrona granic,
  • Środowisko i infrastruktura,
  • Sektor prywatny,
  • Nauka, zdrowie i pomoc społeczna,
  • Społeczeństwo obywatelskie i współpraca partnerska.

Z programu skorzystały instytucje sektora publicznego i prywatnego oraz organizacje pozarządowe. Dofinansowano 58 dużych projektów, funduszy i programów oraz ponad 1700 mniejszych projektów.

Więcej informacji na temat Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na stronie: https://www.programszwajcarski.gov.pl

Program konferencji i rejestracja dostępna pod adresem: http://konferencja10latsppw.pl/