Konferencja GAZTERM 2019

7 lutego, 2019 godz. 14:20
gazterm patronat biznesalert.pl

Szczegóły wydarzenia


Zapraszamy do udziału w kolejnej XXII edycji Konferencji GAZTERM, która odbędzie się w Międzyzdrojach w terminie 06-09 maja 2019 roku. BiznesAlert.pl jest strategicznym partnerem medialnym wydarzenia. 

Już po raz 22 zostanie zorganizowane wydarzenie, które w środowisku gazowniczym uznawane jest jako prestiżowe, jedno z najważniejszych forum wymiany doświadczeń użytkowników rynku gazu,  ciepła i energii elektrycznej, miejsce prezentacji najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych branży energetycznej. Już od ponad 20 lat goszczeni są specjaliści i przedstawiciele branży gazowniczej, ciepłowniczej i energetycznej, przedstawiciele środowisk naukowych oraz producentów urządzeń dla gazownictwa i energetyki. Ubiegłoroczna  XXI Konferencja GAZTERM zgromadziła ponad 400 uczestników, przygotowano i wygłoszono ponad 20 referatów i prezentacji dotyczących współpracy gazowej USA – Trójmorze, zagadnień bezpieczeństwa dostaw surowców energetycznych, znaczenia i roli giełdy gazu, przebiegu procesu liberalizacji rynku gazu oraz nowych strategii pro konsumenckich.

Utrzymując międzynarodowy charakter Konferencji GAZTERM w 2019 roku należy zwrócić szczególną uwagę na problematykę związana z gazem ziemnym w basenie Morza Bałtyckiego. Region ten ma w sobie ogromny  potencjał współpracy, szczególnie pomiędzy państwami znajdującymi się na jego północnych i południowych wybrzeżach. Morze Bałtyckie ma obecnie i będzie miało w przyszłości strategiczne znaczenie dla rozwoju polskiego rynku gazu, a także pozostałych państw położonych w głębi Europy Środkowej i Wschodniej. To przez ten akwen prowadzić będzie do Polski nowy korytarz transportu gazu, pochodzącego z różnych niezależnych od siebie źródeł.  Decyduje o tym projekt Bramy Północnej, który wchodzi w kluczową fazę realizacji. Obserwujemy także intensywny proces integracji sąsiednich rynków:  duńskiego i szwedzkiego oraz Litwy, Łotwy, Estonii i Finlandii. W niedalekiej perspektywie Polska, dzięki budowanej infrastrukturze przesyłowej, zyska z nimi bezpośrednie połączenie. Państwa naszego regionu stoją zatem przed ogromną szansą stworzenia bezpiecznego  bałtyckiego obszaru rynkowego. Organizatorzy Konferencji uznali zatem, że wiodącym wydarzeniem GAZTERMU w 2019 roku będzie Bałtycki Szczyt Gazowy. Celem organizatorów jest zaproszenie przedstawicieli rządów państw i  firm gazowniczych z regionu bałtyckiego.

Podtrzymując międzynarodowy charakter Konferencji GAZTERM zostaną zaproszenie uczestnicy zarówno z europejskiego jak i amerykańskiego rynku gazu. Przygotowując tematykę Konferencji, kładzony jest duży nacisk również na zagadnienia związane z ochroną środowiska i wykorzystaniem gazu ziemnego, jako najbardziej ekologicznego paliwa stosowanego w energetyce.

Organizatorzy planują podjąć wszelkie starania zmierzające do utrzymania wysokiej rangi Konferencji GAZTERM, co rozumie się głównie jako zapewnienie uczestnikom najwyższego poziomu usług związanych z jej przebiegiem oraz wysokiego poziomu merytorycznego, który zapewnia Partner Merytoryczny Konferencji – Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych. Od wielu lat Partnerem Głównym Konferencji GAZTERM jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

TEMAT KONFERENCJI: Integracja rynków gazu w regionie bałtyckim

DZIEŃ PIERWSZY –  Bałtycki szczyt gazowy

Brama Północna.

Integracja rynków Danii i Szwecji a współpraca z Polską.

Integracja rynków gazu Litwy, Łotwy, Estonii i Finlandii.

Amerykański gaz na europejskich rynkach.

Geostrategiczne znaczenie Morza Bałtyckiego.

PANEL DYSKUSYJNY:  Perspektywy integracji bałtyckich rynków gazu.

PANEL DYSKUSYJNY:  Rynek bunkierki LNG na Bałtyku.

DZIEŃ DRUGI –  Przyszłość polskiego rynku gazu – infrastruktura, ceny, wolumeny

Gaz ziemny w polityce energetycznej Polski.

Strategiczny plan gazyfikacji Polski.

Rozbudowa funkcjonalności terminala LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

Strategia rozwoju podziemnych magazynów gazu.

Nowe propozycje TGE dla uczestników rynku gazu. Dynamika obrotów i cen na giełdowym rynku gazu.

Gaz ziemny w ciepłownictwie – stan obecny i perspektywy.

Perspektywy rozwoju rynku detalicznego gazu w Polsce.

PANEL DYSKUSYJNY: Cena gazu.

PANEL DYSKUSYJNY:  Krajowe zasoby gazu i ropy – czy istnieją szanse na zwiększenie wydobycia.

BIURO ORGANIZACYJNE KONFERENCJI

Studio 4u, 70-782 Szczecin, ul Leśna Polana 17, tel.: 607 220 470, 602 365 879, e-mail: gazterm@gazterm.pl

www.gazterm.pl

 

ZAPROSZENIE – GAZTERM 2019

ZGŁOSZENIE – GAZTERM 2019