Okrągły Stół Energetyczny

14 czerwca, 2016 godz. 23:18
Konferencja debata

Szczegóły wydarzenia


Budowa mocy wytwórczych i sieci przesyłowych, miejsce węgla w miksie energetycznym, perspektywy rozwoju OZE i inwestycje w dywersyfikację dostaw energii to główne tematy Okrągłego Stołu Energetycznego, który odbędzie się 15 czerwca w gmachu Ministerstwa Energii.

Celem konferencji jest przeprowadzenie szerokiej debaty przedstawicieli rządu, koncernów energetycznych, kręgów eksperckich i ekonomistów poświęconej najistotniejszym problemom sektora energetycznego.

9:15 Otwarcie i prowadzenie:

 • Tadeusz Syryjczyk, Partner, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
9:30 Wystąpienie główne: Polska energetyka 2016+

 • Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii
10:00 Debata I: Polski węgiel a wyzwania klimatyczne

 • Unijna polityka klimatyczna i jej wpływ na polską gospodarkę
 • Znaczenie polityki klimatycznej dla realizacji inwestycji i działalności firm sektora energetycznego
 • Efektywne relacje między energetyką a górnictwem
 • Ile węgla potrzebuje energetyka – rynek i regulacje
 • Czyste technologie węglowe szansą dla polskiego górnictwa
 • Jaki model rynku mocy potrzebny jest polskiej energetyce?

Prelegenci:

 • Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii
 • Maciej Bando, Prezes, Urząd Regulacji Energetyki
 • Henryk Baranowski, Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna SA
 • Prof. Zbigniew Kasztelewicz, Kierownik Katedry Górnictwa Odkrywkowego AGH
 • Eryk Kłossowski, Prezes Zarządu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
 • Prof. Władysław Mielczarski, Profesor dr hab. inż. elektroenergetyk, Politechnika Łódzka
 • Remigiusz Nowakowski, Prezes Zarządu, Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia SA
 • Tomasz Rogala, Prezes Zarządu, Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o (TBC)
 • Paweł Sałek, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej, Ministerstwo Środowiska
 • Prof. Adam Smoliński, Główny Instytut Górnictwa
 • Moderator: Tadeusz Syryjczyk, Partner, ZDG TOR
11:20 Przerwa Kawowa
11:40 Debata II: Dywersyfikacja źródeł energii, a koszty

 • Dywersyfikacja źródeł energii – czy i w jakim zakresie potrzebujemy OZE?
 • Zaopatrzenie w kluczowe surowce – własne zasoby czy tani import
 • Budowa nowych mocy konwencjonalnych i odnawialnych
 • Sektor paliwowy – nowe możliwości zaopatrzenia w ropę
 • Wzrost dostaw gazu ze źródeł niekonwencjonalnych i LNG
 • Rola elektrowni jądrowej w zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego

Prelegenci:

 • Andrzej J. Piotrowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii
 • Maciej Bukowski, Prezes, WiseEuropa
 • Mirosław Kowalik, Prezes Zarządu, ENEA SA
 • Krzysztof Kurek, Dyrektor, Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 • Tomasz Podgajniak, Wiceprezes Zarządu, Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej
 • Igor Wasilewski, Prezes Zarządu, PERN SA
 • Janusz Kowalski, Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych, PGNiG SA
 • Moderator: Wojciech Jakóbik, Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl
12:50
Debata III: Polskie sieci przesyłowe – stan faktyczny i wyzwania.

 • Czy Polska powinna jak najszerzej otwierać rynki energii elektrycznej i gazu na sąsiadów rozbudowując połączenia?
 • Jak rozwijać zdolności importu gazu, aby nie przepłacać za infrastrukturę?
 • Jakich zmian prawnych potrzebują operatorzy systemów, aby zwiększyć bezpieczeństwo pracy sieci?
 • Czy rozproszona energetyka poprawia, czy zmniejsza bezpieczeństwo pracy sieci?
 • Jak uniknąć problemów z pokryciem szczytów zapotrzebowania na moc w krótkim, średnim i długim okresie?

Prelegenci:

 • Tomasz Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Energetyki, Ministerstwo Energii
 • Dariusz Kaśków, Prezes Zarządu, Grupa ENERGA SA
 • Tomasz Stępień, Prezes Zarządu, Gaz-System SA
 • Cezary Szwed, Wiceprezes Zarządu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
 • Jacek Wańkowicz, Dyrektor, Instytut Energetyki
 • Moderator: Bartłomiej Derski, Wydawca, WysokieNapiecie.pl

Więcej informacji: tor-konferencje.pl