Rynek energii elektrycznej w Polsce – kierunki i perspektywy rozwoju

18 czerwca, 2014 godz. 15:08
Rynek energii elektrycznej w Polsce

Szczegóły wydarzenia

 • Początek: 28 / 08 / 2014

Jest to kolejne szkolenie z cyklu spotkań mających na celu przedstawienie Państwu całościowego spojrzenia na zasady funkcjonowania rynku energii w Polsce zwłaszcza w okresie dynamicznie zmieniających się w ostatnim czasie regulacji. Rynek energii elektrycznej w Polsce

Pierwszy dzień szkolenia zostanie poprowadzony przez dr Zdzisława Murasa, znanego i cenionego eksperta i praktyka. Głównymi punktami programu będą:

 • Podstawy prawne funkcjonowania rynku energii z uwzględnieniem zmian za sprawą małego trójpaku, noweli kogeneracyjnej i aktualnego projektu Ustawy o OZE;
 • Kierunki zmian  krajowego rynku energii elektrycznej – pakiet klimatyczny;
 • Struktura i podstawowe podmioty rynku;
 • Sprzedawca i Odbiorca na rynku energii elektrycznej – nowe zadania i uprawnienia;
 • Mikroinstalacja – nowy podmiot na rynku energii uprawnienia i obowiązki, w tym dla dotychczasowych uczestników rynku;
 • Podstawowe umowy– rodzaje, zasady zmiany;
 • Obowiązki publicznoprawne wpływające na kształt rynku – zakres obciążeni „energią w kolorach” (OZE, CHP, efektywność energetyczna);
 • Bezpieczeństwo dostaw;
 • Zapasy paliw;
 • Obligo giełdowej sprzedaży energii – podstawowe zasady. 

Drugi dzień w całości prowadzony będzie przez dr inż. Rafała Gawin, inżyniera, wieloletniego praktyka w stosowaniu prawa energetycznego, który omówi tematy takie jak:

 • Uwarunkowania funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce;
 • Uwarunkowania zewnętrzne – europejski model rynku energii elektrycznej;
 • Zasady funkcjonowania rynku;
 • Procedury zmiany sprzedawcy;
 • Generalna umowa dystrybucyjna;
 • Zasady funkcjonowania rynku bilansującego;
 • Charakterystyka rynku hurtowego;
 • Charakterystyka rynku detalicznego;
 • Nowe wyzwania dotyczące rozwoju rynku – III pakiet energetyczny;
 • Market coupling. 

Obecność wyżej wymienionych prelegentów oraz tematy poruszane podczas spotkania
z pewnością świadczą o wysokim poziomie merytorycznym wydarzenia.

Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż w roku 2014 obchodzimy 10-lecie działalności naszej firmy i z tego tytułu wszyscy uczestnicy naszych wydarzeń otrzymują jubileuszowe upominki. Zapraszamy do świętowania razem z nami!