Rynek mocy w Polsce

21 lutego, 2018 godz. 10:51
Baner – Rynek Mocy

Szczegóły wydarzenia

  • Początek: 21 / 02 / 2018

Kto może być beneficjentem na rynku mocy, kto musi i pod jakimi rygorami w nim uczestniczyć, jakie inwestycje mogą być finansowane w ten sposób, jakie warunki trzeba spełnić do certyfikacji, jak będą przebiegać aukcje mocowe, jak będzie rozliczana opłata mocowa –  na te i na wiele innych pytań odpowiemy podczas seminarium „Rynek mocy w Polsce – szczegółowe rozwiązania, praktyczne aspekty uczestnictwa”, które odbędzie się 8 marca w Warszawie w siedzibie Kancelarii Kochański Zięba i Partnerzy, w budynku „Metropolitan” przy Placu Piłsudskiego 1. BiznesAlert.pl ma patronat nad tym wydarzeniem.


W programie m.in.:
• Wprowadzenie – rynek mocy w PL i w UE;
• Rynek Mocy na tle unijnej regulacji dot. polityki energetycznej i pomocy publicznej dla sektora energetycznego;
• Założenia i zakres regulacji polskiej ustawy o Rynku Mocy;
• Podmioty na Rynku Mocy;
• Certyfikacje: ogólna i do aukcji;
• Przebieg aukcji – jak się przygotować, wyznaczanie ceny aukcji, ramy czasowe;
• Realizacja obowiązku mocowego;
• Neutralność technologiczna;
• Przygotowanie projektów redukcji mocy;
• Regulamin rynku mocy;
• Umowa mocowa;
• Status projektów nowych oraz modernizacji – kontrola realizacji inwestycji;
• Rynek mocy a rynek finansowy – finansowanie projektów energetycznych i współpraca z bankami;
• Projekty transgraniczne;
• Udział zagranicznych przedsiębiorstw energetycznych i inwestorów;
• Jak się przygotować do uczestniczenia w projektach rynku mocy;

Wśród prelegentów m.in.:
• Aleksander Galos – Radca prawny, Partner Szef Praktyki Energetyka, Surowce Naturalne i Przemysł Chemiczny w Kancelarii KZP;
• dr iur. Michał Będkowski-Kozioł – Adwokat, Partner, kieruje Praktyką Prawa Konkurencji i Antymonopolowego w Kancelarii KZP;
• Wojciech Wrochna – Counsel, Szef Praktyki Prawa Europejskiego i Europejskich Regulacji Gospodarczych w Kancelarii KZP;
• dr Jacek Kozikowski – Prawnik, Praktyka Energetyka, Surowce Naturalne i Przemysł Chemiczny w Kancelarii KZP;
• Milena Kazanowska – Kędzierska – Prawnik, Praktyka Energetyka, Surowce Naturalne i Przemysł Chemiczny w Kancelarii KZP;

Seminarium kierowane jest do wszystkich podmiotów zainteresowanych tematyką rynku mocy w Polsce, a przede wszystkim do: przemysłu energochłonnego, przedsiębiorstw energetycznych, firm wytwarzających i planujących wytwarzanie energii elektrycznej, zarządców nieruchomości, jednostek samorządu terytorialnego, inwestorów, banków, funduszy kapitałowych itp.
Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowy program wydarzenia dostępne są na stronach oze.city-brand.pl i industrialevents.eu.

Przy powołaniu się na portal binzesalert.pl przygotowaliśmy zniżkę w wysokości 10 proc.od ceny podstawowej podanej w formularzu zgłoszeniowym.