Seminarium: Czynniki rozwoju inwestycji kogeneracyjnych

20 lipca, 2016 godz. 0:54
cbe polska

Ze względu na rosnące zainteresowanie przyszłością inwestycji kogeneracyjnych zespół CBE Polska organizuje czwartą edycję autorskiego Seminarium „Czynniki rozwoju inwestycji kogeneracyjnych”, które odbędzie się 24 sierpnia 2016 roku w Warszawie.

Seminarium, wzorem minionych odsłon, będzie miało charakter wykładowo-dyskusyjny. W trakcie wydarzenia omówione zostaną możliwości inwestowania we wszystkie rodzaje kogeneracji. Podczas spotkania głos zabiorą zarówno eksperci reprezentujący największe koncerny energetyczne, jak i lokalne przedsiębiorstwa, a także firmy z nimi współpracujące. Prowadzący spotkanie zanalizują opłacalność budowy i modernizacji poszczególnych zakładów biorąc pod uwagę m.in. ich wielkość, lokalizację i dobrane technologie oraz skomentują wpływ systemów wsparcia na rozwój CHP, a także zwrócą uwagę, jak czytać prognozy szacujące czas zwrotu nakładów inwestycyjnych.

Do udziału w seminarium Organizatorzy zapraszają przede wszystkim przedstawicieli:
– elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni
– przemysłowych odbiorców energii (takich jak mleczarnie, browary, zakłady mięsne, przetwórnie owoców, hurtownie, supermarkety, szklarnie etc.)
– przedsiębiorstw rozważających budowę/modernizację mocy wytwórczych na własne potrzeby
oczyszczalni ścieków
– obiektów nieprzemysłowych o dużym zapotrzebowaniu na energię elektryczną i cieplną/chłód (m.in. duże klimatyzowane budynki biurowe i mieszkalne, hotele, baseny, szpitale)
– potencjalnych inwestorów, dostawców produktów i rozwiązań technologicznych
– firm doradczych i kancelarii prawnych
– przedsiębiorstw z sektora budownictwa przemysłowego oraz wykonawców projektów
– banków finansujących inwestycje energetyczne
– rządu, samorządów, branżowych izb i stowarzyszeń

Organizatorzy spotkania przypominają, że oparty na czerwonych i żółtych certyfikatach system wsparcia dla kogeneracji ma obowiązywać do końca 2018 roku.

Kogeneracja jest jednym z najefektywniejszych sposobów przetwarzania energii pierwotnej, a jej wspieranie to jedno z kluczowych narzędzi realizacji polityki energetycznej zarówno Polski, jak i całej Unii Europejskiej. Wysokosprawna kogeneracja w znacznym stopniu przyczynia się do ograniczenia emisji CO2 oraz do rozwoju wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, a także do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego. Układy kogeneracyjne warto stosować w większości zakładów, w których występuje jednoczesne zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz cieplną. Dyrektywa o efektywności energetycznej nakłada na kraje członkowskie UE obowiązek opracowania analiz rozwoju źródeł produkujących energię i ciepło w skojarzeniu.

Firma CBE Polska dzięki zorganizowaniu kilkudziesięciu wydarzeń szkoleniowych i konferencyjnych od 2011 nawiązała kontakt z kilkoma tysiącami ekspertów z szeroko pojętego sektora energetycznego oraz branż związanych z tym sektorem.

Więcej informacji o nadchodzącym Seminarium: CBE Polska.