Seminarium: Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania

3 kwietnia, 2016 godz. 22:59
zups280

Szczegóły wydarzenia


Czy obowiązujące prawo dla ubocznych produktów spalania nadąża za rozwojem nowych technologii? Jakie są największe bariery dla optymalizacji wprowadzania większej ilości mineralnych materiałów odpadowych na rynek krajowy? Które zmiany regulacji, definicji i norm mogą w najbliższej przyszłości poprawić bieżący stan branży UPS? Czy branża potrzebuje promocji wykorzystanie ubocznych produktów spalania przed kruszywami naturalnymi?

W imieniu Organizatorów zapraszamy do udziału w drugiej edycji specjalistycznego seminarium pt. „Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania„, które odbędzie się 19 maja br. w Warszawie.

Wśród najważniejszych zagadnień:
– Obowiązujące regulacje, definicje i normy dla ubocznych produktów spalania
– Rekomendowane sposoby zarządzania pozostałościami z procesu produkcyjnego
– Realizowanie obowiązków ekologicznych
– Metodologia badań i ocena jakości popiołów, żużli, pyłów, odpadów z odsiarczania etc.
– Ilościowa i jakościowa perspektywa wykorzystania poszczególnych UPS-ów przez przemysł
– Problematyka zagospodarowania UPS i związanych z tym inwestycji

Do udziału w Seminarium zapraszamy przedstawicieli energetyki i ciepłownictwa oraz przemysłu budowlanego, drogowego, kolejowego, cementowego, ceramicznego, kruszywowego, gipsowego, chemicznego, wapienniczego, hutniczego, odlewniczego, komunalnego, górniczego i rekultywacyjnego, a także wszystkie podmioty współpracujące ze wspomnianymi branżami w zakresie zagospodarowania ubocznych produktów spalania.

Sprawdź doświadczenie Organizatorów!

Obecnie prezentowane wydarzenie wchodzi w skład cyklu projektów dotyczących rozliczania, bilansowania oraz monitorowania jakości paliw stałych i wyrobów węglowych oraz ubocznych produktów ich spalania. We wspomnianych wydarzeniach łącznie brało udział ponad 800 specjalistów reprezentujących branże paliw i wytwarzania, a także podmiotów z nimi współpracujących.

Więcej informacji o Seminarium można znaleźć pod linkiem: CBE Polska.

O szczegółach dotyczących programu i wykładowców można dowiedzieć się pod nr:
+48 22 82 77 123 lub pisząc na biuro@cbepolska.pl