IX Smart Communications & Technology Forum – power grid inventory

17 stycznia, 2020 godz. 10:22
Smart Communications & Technology Forum – power grid inventory Smart Communications & Technology Forum – power grid inventory

Szczegóły wydarzenia


Jak co roku zapraszamy Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji „Smart Communications & Technology Forum – power grid inventory”, która odbędzie się 27 lutego 2020 roku w Warszawie. W 2020 roku spotkamy się po raz dziewiąty. BiznesAlert.pl jest patronem medialnym wydarzenia.

Forum to cyklicznie wydarzenie w całości poświęcone tematyce szeroko pojętego zarządzania i eksploatacji majątku sieciowego energii elektrycznej. Od początku jego organizacji, motywem przewodnim Forum są wdrożenia spółek z wykorzystaniem technologii inteligentnych (smart grid). Zbliżająca się IX edycja skupi się na tematyce inwentaryzacji, paszportyzacji i inspekcji sieci energetycznej. Wydarzenie będzie również okazją do wymiany doświadczeń  na temat uregulowań prawnych  dotyczących paszportyzacji i inwentaryzacji majątku sieciowego w kontekście prawa krajowego i europejskiego.

Głównym celem Forum jest zgromadzenie dystrybutorów energii elektrycznej i ekspertów z zakresu smart grid z wielu krajów, aby wspólnie mogli wymieniać doświadczenia w zakresie najnowszych osiągnięć. Uczestnicy konferencji każdorazowo mają okazję zweryfikować stan rozwoju i wdrożenia inteligentnych technologii w naszym kraju na tle doświadczeń zagranicznych. Wydarzenie jest największym w Polsce spotkaniem specjalistów z tej dziedziny. W jego minionych ośmiu edycjach,udział wzięło łącznie ponad 1600 reprezentantów sektora dystrybucji i transmisji energii z Polski i Europy.

Wśród najważniejszych zagadnień wydarzenia:

– systemy stosowane w paszportyzacji i inwentaryzacji sieci energetycznej
– działania przy wprowadzaniu GIS
– działania przy wprowadzaniu SAP
– zbieranie i przetwarzanie danych – wybór danych do procesu paszportyzacji
– inspekcja sieci energetycznej za pomocą dronów
– inwentaryzacja podwykonawcza – systemy geodezyjne
– zarządzanie techniczną obsługą klienta ( przyłączenia, reagowanie na zgłoszenia klientów, dbałość o do­starczenie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach jakoś­ciowych)
– dentyfikacji nielegalnych poborów prądu
– paszportyzacja i inwentaryzacja sieci energetycznej – aspekty prawne w ujęciu polskim
i europejskim
– mapowanie – powiązanie informacji technicznych obiektów energetycznych z lokalizacją w terenie i wizualizacją przestrzenną na mapach tła
– Systemy EDS (Enterprise Data Server) jako wspomaganie inwentaryzacji

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy:

– Przedstawicieli sektorów: energetycznego, IT z Polski i Europy
– OSD i OSP
– Inwestorów
– Dostawców produktów i rozwiązań technologicznych
– Firmy doradcze i inżynieryjne
– Przedstawicieli banków finansujących inwestycje energetyczne
– Przedstawicieli uczelni i jednostek badawczych
– Wszystkie osoby zainteresowane tematyką inwestycji w inteligentne rozwiązania
– Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej: CBE Polska 

Manager projektu:

Małgorzata Skura, e-mail: Malgorzata.Skura@cbepolska.pl