VIII FORUM ENERGETYKI PROSUMENCKIEJ – Obywatel z Energią

27 lutego, 2015 godz. 11:31

Szczegóły wydarzenia

  • Początek: 12 / 05 / 2015

W dniach 12-13 maja 2015 roku w Warszawie, w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbędzie się coroczne Forum organizowane przez Instytut Energetyki Odnawialnej, nieprzerwanie od 2008 roku. Tegoroczna konferencja – Forum Energetyki Prosumenckiej odbędzie się pod hasłem „Obywatel z Energią”. Forum towarzyszyć będzie oddzielna sesja tematyczna dedykowana wynikom projektu „Odnawialne Źródła Energii w gospodarstwach rolnych” – OZERISE.  Forum jest największym w Polsce, cyklicznym wydarzeniem poświęconym energetyce prosumenckiej, integrującym środowiska skupione wokół odnawialnych źródeł energii (OZE).

Tegoroczna tematyka Forum będzie dotyczyła wyłącznie rozwoju sektora energetyki prosumenckiej w Polsce. Bardzo dobrym impulsem do jej rozwoju jest uchwalona w dniu 20 lutego 2015 roku przez Sejm ustawa o odnawialnych źródłach energii. Ustawa, pomimo swoich ograniczeń, stworzyła realne warunki do wytwarzania energii elektrycznej z OZE w ponad 200 tys. nowoczesnych mikroinstalacjach użytkowanych przez gospodarstwa domowe, małe i firmy rodzinne, samorządy i tzw. „trzeci sektor”. Dzięki taryfom gwarantowanym prosumenci będą mieć pewność, że wytworzona przez nich energia będzie odkupywana po stałej cenie przez 15 lat w takiej części, w jakiej będzie zaoferowana. Jest to niebywały sukces w skali kraju i „zielone światło” dla przemysłu, na którego istotną rolę w gospodarce Pan Premier Jerzy Buzek zwrócił szczególną uwagę podczas ubiegłorocznego Forum w Raciborzu.

Program FEP skierowany jest do różnych grup społecznych oraz zawodowych związanych z energetyką prosumencką i nakierowany na integrację środowiska skupionego wokół odnawialnych źródeł energii (OZE). Podczas konferencji przedstawione zostaną najnowsze prognozy, informacje gospodarcze, aktualny stan prac nad regulacjami prawnymi oraz praktyczne aspekty związane z inwestowaniem w mikroinstalacje OZE w Polsce. Nadchodząca konferencja będzie już ósmą z kolei. Wcześniejsze wydarzenia miały miejsce w Raciborzu (2014), Toruniu (2013), Krakowie (2012), Warszawie (2011), Niepołomicach (2010), Poznaniu (2009) i w Katowicach (2008).

Serdecznie zapraszamy do udziału oraz do zgłaszania propozycji tematów do programu Forum.