Wyspowe stacje regazyfikacji LNG

30 października, 2017 godz. 15:51
terminal LNG Dostawa LNG. Źródło: Gaz-System

Szczegóły wydarzenia


20 listopada 2017 r. w Warszawskim Domu Technika odbędzie się III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Wyspowe stacje regazyfikacji LNG na terenie powiatów i gmin dźwignią rozwoju gospodarczego kraju”. Organizatorem wydarzenia jest Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT, a BiznesAlert.pl objął je patronatem.

Szczegółowe cele konferencji:

  1. Przekazanie kompletnej i rzetelnej wiedzy na temat programu gazyfikacji kraju.
  2. Wyzwolenie przedsiębiorczości na terenie samorządów w wyniku budowy wyspowych stacji regazyfikacji LNG.
  3. Omówienie problematyki budowy lokalnych (wyspowych) stacji regazyfikacji LNG oraz rozwoju gazyfikacji kraju/regionów.
  4. Zapoznanie przedstawicieli samorządów oraz lokalnych przedsiębiorców z potencjałem energetycznym – energia elektryczna i termiczna (niskotemperaturowy chłód ok -163 st. C.) łącznie zwanych „energią chłodu” możliwą do odzyskania w procesie regazyfikacji LNG.
  5. Zapoznanie przedstawicieli samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i gminnegoz możliwościami komercyjnego wykorzystania energii chłodu.
  6. Przedstawienie wyspowych stacji regazyfikacji LNG jako elementu zrównoważonego rozwoju gmin (dążenie do pozytywnych zmian jakościowych i ilościowych, w tym likwidowanie barier cywilizacyjnych przy jednoczesnym poszanowaniu walorów środowiska).
  7. Przedstawienie propozycji biznesowych dla samorządów i przedsiębiorców.
  8. Przedstawienie możliwości wsparcia Unijnego przy budowie wyspowych stacji regazyfikacji LNG oraz komercyjnych przedsięwzięć gospodarczych na terenie gmin.
  9.  Przedstawienie potencjału energetycznego zawartego LNG w skali kraju.

Wdrożenie zaprezentowanych podczas konferencji rozwiązań będzie miało istotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego Polski. Jednocześnie rozwiązania te przyczynią się m.in. do pozytywnych zmian w obszarze ochrony środowiska, przeorientowania i ukierunkowania polskiego rolnictwa na przerób wysokotechnologiczny oraz eksport produktów wysokoprzetworzonych na rynki zagraniczne, jak i rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

Więcej informacji na stronie www.not.radom.pl.