XVII edycja konferencji „Energetyka przygraniczna – świat energii jutra”

15 października, 2021 godz. 15:29
XVII edycja konferencji „Energetyka przygraniczna – świat energii jutra”. Grafika organizatora. XVII edycja konferencji „Energetyka przygraniczna – świat energii jutra”. Grafika organizatora.

Szczegóły wydarzenia


Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki oraz Uniwersytet Zielonogórski zaprasza 19 listopada 2021 roku do udziału w XVII edycji konferencji „Energetyka przygraniczna– świat energii jutra” (Uniwersytet Zielonogórski, aula w Sulechowie, ul. Armii Krajowej 51, 66-100 Sulechów, woj. lubuskie). Rejestracja: www.lubuskaenergetyka.pl).

W pierwszej sesji pod tytułem „Przyszłościowe (rozwojowe) instalacje wytwarzania i konsumpcji energii elektrycznej” zaplanowane są referaty dotyczące m.in:. rozwoju fotowoltaiki w województwie lubuskim i w Polsce, zeroemisyjnego transportu publicznego, inteligentnego oświetlenia dla miast i gmin.

W drugiej sesji przewidziane są wystąpienia dotyczące przyszłości dystrybucji energii, a referenci  przedstawią m.in. zagadnienia zmian w dystrybucji energii oraz nowoczesne rozwiązania związane z bezpieczeństwem dystrybucji.

Możliwości finansowania ekologicznych projektów energetycznych omówione zostaną w III sesji. Natomiast bezpieczeństwo energetyczne Zachodniej Polski zreferowane zostanie w IV sesji. Prezentacje dotyczyć będą m.in. oczekiwań inwestorów związanych z dostawą energii elektrycznej w Zachodniej Polsce.

Na zakończenie – w sesji V – odbędzie się debata podsumowująca powyższe zagadnienia, której uczestnikami będą profesorowie kilku polskich uczelni.

Więcej informacji, cały program oraz rejestracja na: www.lubuskaenergetyka.pl