Fermi Energia rozpoczyna studium wykonalności wdrożenia reaktora SMR w Estonii

17 czerwca 2019, 10:00 Alert
The Stable Salt Reactor (Image: Moltex Energy)
The Stable Salt Reactor fot. Moltex Energy/World-nuclear-news.org

Fermi Energia rozpoczęła studium wykonalności dotyczące przydatności małych reaktorów modułowych dla dostaw energii elektrycznej i osiągnięcia celów klimatycznych Estonii po roku 2030.

Partnerami w badaniach są uniwersytety w Estonii, firmy VTT i Fortum Nuclear Services z Finlandii oraz Tractebel z Belgii. Uczestnicy przeznaczyli na ten cel 260 000 EUR (290 076 USD).

Fermi Energia wybrała cztery innowacyjne projekty SMR, które zostaną uwzględnione w studium wykonalności: SSR-W300 projektu Moltex Energy, IMSR-400 opracowany przez Terrestrial Energy, BWRX-300 GE Hitachi i NuScale SMR.

Przewodniczący rady nadzorczej Fermi Energia, Sandor Liive, powiedział, że Estonia nie ma „innego wiarygodnego wyboru” niż energia jądrowa dla zachowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej przy malejącej produkcji energii z łupków, ale będzie ona musiała pochodzić z SMR.

„Jeśli rzeczywiście Fermi Energia odniesie sukces w budowaniu zrozumienia i wiedzy na temat tej opcji, biorąc pod uwagę wyłaniający się ostry deficyt w dostawach energii, Estonia może być pierwszym krajem UE, który wdroży technologię reaktorów SMR w latach 2030”, stwierdza Liive.

Dodaje jednak: „dla nowego państwa jądrowego, jakim byłaby Estonia, złożenie wniosku o pozwolenie na budowę i wiarygodny wybór dostawcy stanie się możliwe dopiero po uzyskaniu zgody na licencję i rozpoczęciu wytwarzania energii przez pierwszy reaktor nowego typu (first-of-a-kind – FOAK) w krajach licencjonujących projekty SMR, takich jak Kanada czy USA”.

W marcu br. Fermi Energia ogłosiła, że podpisała porozumienie ramowe (MoU) z firmą Moltex Energy z siedzibą w Wielkiej Brytanii w celu wspólnego przeprowadzenia studium wykonalności dla wdrożenia zaawansowanego reaktora SSR-W300 zaprojektowanego przez Moltex oraz opracowania odpowiedniego systemu licencjonowania. Jednak w oświadczeniu z 30 maja Fermi przekazała, że MoU nie oznacza, iż Moltex był „preferowanym dostawcą” i że prowadzone są rozmowy również z innymi dostawcami technologii SMR.

Fermi Energia wybrała Moltex SSR-W300 jako jeden z czterech projektów do wdrożenia w Estonii i nie przyznała wyłączności żadnemu z dostawców. „Fermi Energia stwierdza, że biorąc pod uwagę innowacyjną ekonomikę paliwa, bezpieczeństwo, niezawodność i parametry ekonomiczne, SSR-W300 jest preferowanym wyborem technologii w ramach krajowego planowania przestrzennego, jeśli obecnie prognozowane parametry zostaną empirycznie zweryfikowane i uzyska on licencję w Kanadzie” – stwierdza Kalev Kallemets, CEO w Fermi Energia.

Fermi Energia Ltd została założona przez estońskich specjalistów ds. energetyki i energii jądrowej w celu rozwoju i wdrożenia reaktorów SMR w Estonii. Kraje bałtyckie importują obecnie około 10 TWh energii elektrycznej i oczekuje się, że jeszcze w tym roku import ten wzrośnie do 13 TWh w związku ze zmniejszaniem się produkcji energii z łupków.

Estonia generuje większość swojego zapotrzebowania na energię elektryczną z łupków bitumicznych w elektrowni Narva o mocy 2380 MWe.

Martin Helme, minister finansów Estonii, powiedział w wywiadzie dla gazety Postimees, że nowoczesna elektrownia jądrowa może być alternatywą dla energii elektrycznej z łupków. „Elektrownia jądrowa jest zdecydowanie jedną z opcji, którą powinniśmy rozważyć bez okazywania emocji. Musimy przyjrzeć się nowoczesnej dostępnej technologii i zrozumieć, że elektrownie w Czarnobylu i Fukushimie są elektrowniami poprzedniej generacji. Istnieją reaktory jądrowe, które wykorzystują nowe technologie i nie grozi im awaria”.

Według Helme, gdyby Estonia zdecydowała się na wykorzystanie energii jądrowej, budowa elektrowni wymagałaby inwestycji w wysokości 10-15 mld EUR (11-17 mld USD), a produkcja energii elektrycznej mogłaby rozpocząć się w 2030 r.

World Nuclear News, CIRE.PL