Fitch: NABE pozytywnie wpłynie na sytuację finansową firm energetycznych

7 sierpnia 2023, 16:06 Alert

Postępy w planowanym przeniesieniu aktywów węglowych do NABE pozytywnie wpływają na profile kredytowe polskich koncernów energetycznych — oceniła w raporcie agencja Fitch.

Elektrownia Bełchatów
Elektrownia Bełchatów

Agencja ratingowa Fitch opublikowała raport na temat postępów procesu wydzielenia aktywów węglowych z polskich spółek energetycznych. W ocenie instytucji postęp w projekcie NABE jest pozytywnym czynnikiem dla profilu kredytowego spółek energetycznych. Sprzedaż aktywów węglowych zmniejszy ryzyko biznesowe spółek, zwiększy ich zdolność do zaciągania zadłużenia, a także wpłynie korzystnie na ich profil ESG.

– Pozytywna ocena uznanej, międzynarodowej agencji dla wydzielenia aktywów węglowych z PGE to najlepsza recenzja efektów procesu wkraczającego w swój finalny etap. Pokazuje ona, że transakcja jest dobrze postrzegana przez instytucje finansowe – dostarczycieli kapitału na inwestycje. To dobra wiadomość dla Polaków, bo efektywna działalność PGE, pozwoli spółce w pełni wykorzystać swój potencjał w realizacji transformacji energetycznej w Polsce, której najważniejszym celem jest obniżanie kosztów energii elektrycznej, z korzyścią zarówno dla gospodarstw domowych, firm oraz całej gospodarki – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W raporcie Fitch zwraca uwagę, że przeniesienie aktywów poprawi profile biznesowe spółek energetycznych poprzez usunięcie wysokiego ryzyka aktywów węglowych. Ryzyko to, wynikające z polityki dekarbonizacji UE, przekłada się na znacznie zwiększone koszty emisji CO2, pogarszające się wykorzystanie i rentowność elektrowni węglowych ze względu na większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz gorszy dostęp do finansowania zewnętrznego z powodu ograniczeń dla kluczowych inwestorów, w tym banków.

Ponadto, agencja zwraca uwagę, że dzięki wydzieleniu aktywów węglowych polskie firmy energetyczne zbliżą się profilem działalności do swych zagranicznych konkurentów.

Fitch wskazuje, że dokona przeglądu ratingu spółek energetycznych, gdy przeniesienie aktywów będzie na bardziej zaawansowanym etapie, oczekując jednak, że zaktualizowane oceny ratingowe będą odzwierciedlać wyższą zdolność spółek do obsługi zadłużenia.

Polska Grupa Energetyczna / Jacek Perzyński
https://biznesalert.pl/pge-ebi-morze-baltyckie-offshore/