Rozmowa
– Polska przechodząca transformację energetyczną jest atrakcyjnym rynkiem dla inwestorów pod kątem stóp zwrotu i bezpieczeństwa […]
Jeśli będziemy dalej działać jak dotychczas i nie dokonamy niezbędnych inwestycji w czyste technologie, nie osiągniemy neutralności […]
Rozpoczęliśmy procesy formalne związane z lokalizacją kilku farm fotowoltaicznych. Pierwsze procesy inwestycyjne uruchomimy w tym roku […]
Poprawa zarządzania, efektywności i optymalizacja systemów magazynowania energii mogą być odpowiedzią na wyzwania niestabilności Odnawialnych […]
– Polsce potrzebne są nowe inwestycje zarówno w węgiel koksowy, energetyczny jak i brunatny. Przed nami wieloletnia perspektywa […]
Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku przez Unię Europejską jest celem politycznym i nie ma nic złego samym w ustalaniu celów […]
Trzy zakłady górnicze działające w ramach Grupy Tauron wychodzą na prostą. Wiele wskazuje na to, że światełko w tunelu zapaliło się dla […]
Według prof. Jerzego Buzka, b. premiera i przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Polska powinna negocjować budżet Unii na lata 2021-2027 w […]
Biuro projektowo-konsultingowe PPU Nava Sp. z o.o. (Nava Ship Design Office) zaprezentowało polski projekt Nava WFSV 22, czyli statku określanego […]