Rozmowa
– Węgiel poza tym, że jest stabilizatorem polskiego systemu energetycznego, jest podstawą rozwoju OZE w naszym kraju – przekonuje Poseł […]
– Dziś na ustach wszystkich jest hasło rozrywania łańcuchów dostaw, czyli tej złożonej globalnej sieci wymiany komponentów, której […]
Wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski mówi o konieczności wyłączenia Polski z systemu handlu emisjami CO2 w Unii Europejskiej.
– Wierzę, że wspólne stanowisko Unii Europejskiej i USA nie pozwoli ukończyć Nord Stream 2. Polska i Ukraina mogą uzyskać znaczące […]
Bez wątpienia największy potencjał rozwoju dla polskiej energetyki tkwi w obszarze budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych. To obszar […]
– Polska przechodząca transformację energetyczną jest atrakcyjnym rynkiem dla inwestorów pod kątem stóp zwrotu i bezpieczeństwa […]
Jeśli będziemy dalej działać jak dotychczas i nie dokonamy niezbędnych inwestycji w czyste technologie, nie osiągniemy neutralności […]
Rozpoczęliśmy procesy formalne związane z lokalizacją kilku farm fotowoltaicznych. Pierwsze procesy inwestycyjne uruchomimy w tym roku […]
Poprawa zarządzania, efektywności i optymalizacja systemów magazynowania energii mogą być odpowiedzią na wyzwania niestabilności Odnawialnych […]