Fortum broni Nord Stream 2. Czy wycofa się z Polski?

21 sierpnia 2020, 07:15 Alert
Pioneering Spirit buduje Nord Stream 2. Fot. Nord Stream 2
Pioneering Spirit buduje Nord Stream 2. Fot. Nord Stream 2

Prezes Fortum przekonuje, że sporny gazociąg Nord Stream 2 zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Europy i zrekompensuje spadek wydobycia gazu na kontynencie. Fortum jest właścicielem Unipera, niemieckiej firmy będącej partnerem finansowym projektu. Ogłosiło wycofanie z Polski.

Fortum jest właścicielem Unipera od zeszłego roku. Ta niemiecka firma przyznała oficjalnie, że istnieje ryzyko dalszego opóźnienia lub nieukończenia Nord Stream 2. Projektowi grożą sankcje amerykańskie, które mogą uderzyć także w Uniper.

Fortum ogłosiło w marcu, że rozważa „dezinwestycje” w Polsce i krajach bałtyckich. Markus Ruaramo jest prezesem Fortum od czerwca 2020 roku.

EA Daily/Wojciech Jakóbik

Fortum rozważa dezinwestycje, w tym w Polsce