TAG: Fortum
– Kładziemy nacisk na produkcję energii i ciepła w sposób zero- lub niskoemisyjny. Ponad 90 procent wyprodukowanej przez nas energii jest […]
W obliczu kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa kluczowe znaczenie dla państwa i obywateli ma nie tylko sprawnie działający system opieki […]
Duński Vestas kupił pierwszą partię łopat do farm wiatrowych od rosyjskiej firmy Manufacturing Rus (joint venture Vestasa oraz rosyjskich […]
Fortum sfinalizował pierwszą transzę umowy zakupu akcji Unipera. To oznacza, że koncern posiada 69,6 procent akcji niemieckiej firmy.
Fortum przekonuje, że nie podjęło decyzji o opuszczeniu Polski. – Nie ma pewności czy w wyniku przeglądu aktywów dojdzie do jakichkolwiek […]
Prezes DISE pomoże dokonać przeglądu aktywów Fortum w Polsce i krajach bałtyckich. Spółka rozważą wycofanie się z nich.
Nie ma ostatecznej decyzji Rosji w sprawie przejęcia kolejnych udziałów Unipera przez Fortum. Niemiecki portal Finanznachrichten.de podał 6 […]
Fortum informuje o tym, że oceni opcje strategiczne z uwzględnieniem możliwości dezinwestycji w sektorze ciepłownictwa i chłodzenia w Polsce, […]
Gospodarka o obiegu zamkniętym to szansa dla sektora energetycznego i trend, od którego nie ma odwrotu – podkreślali uczestnicy dyskusji […]
8 października 2019 r. Fortum podpisało umowy na zakup wszystkich udziałów będących w posiadaniu funduszy zarządzanych przez Elliott […]
Kiedy spojrzymy na ulice miast, zobaczymy, że w większości samochodów podróżuje jedna lub maksymalnie dwie osoby. Dzieje się tak szczególnie […]
W sporze o przyszłość koncernu Uniper rada pracownicza pisze do szefa Fortum, fińskiego głównego akcjonariusza, oraz rządów Niemiec i […]
Fortum rozważa możliwe opcje strategiczne, w tym możliwość dezinwestycji, dla swojej działalności związanej z ciepłem i chłodem sieciowym w […]
W sobotę 8 czerwca we Wrocławiu rozpoczął się pierwszy w Polsce przelot seryjnie produkowanego samolotu elektrycznego. Przelot zorganizowało […]
– Ustawa o wsparciu dla wysokosprawnej kogeneracji to szansa dla małych, nieefektywnych systemów ciepłowniczych oraz na rozwój produkcji […]