Fortum: Sieci ciepłownicze gotowe do sezonu zimowego

11 października 2018, 09:45 Alert

Fortum zgłosiło gotowość swojej infrastruktury ciepłowniczej w Polsce do rozpoczęcia sezonu grzewczego. W tym roku grupa wyda w Polsce na nowe przyłączenia i rozwój infrastruktury oraz przeglądy i konserwacje urządzeń ciepłowniczych 81,4 mln zł.

Logo Fortum. Fot. Fortum
Logo Fortum. Fot. Fortum
We Wrocławiu, gdzie Fortum zarządza siecią ciepłowniczą o długości ponad 530 km i pokrywa w 62 proc. zapotrzebowania na ciepło na nowe przyłączenia i rozwój infrastruktury, firma Fortum przeznaczyła w 2018 roku rekordową kwotę 65 mln złotych.

Od początku roku do końca września, Fortum podłączyło w stolicy Dolnego Śląska budynki o łącznej mocy prawie 27 MW, a od stycznia br. podpisano 136 umów przyłączeniowych na łączną moc 59 MW. Do końca września należąca do grupy spółka zmodernizowała we Wrocławiu 2,76 km sieci.

Fortum we Wrocławiu realizuje też specjalny program antysmogowy. Zgodnie z jego założeniami, firma przyłącza do sieci każdą kamienicę i budynek w wyznaczonym obszarze centrum Wrocławia, w całości pokrywa koszty budowy przyłącza, nie pobiera tzw. opłaty przyłączeniowej, a ewentualne wydatki związane z budową węzła rozkłada mieszkańcom na dogodne raty. Ponadto w ramach programu Fortum sfinansuje w najbliższym czasie budowę wewnętrznych instalacji grzewczych w czterech kamienicach,dzięki czemu ze śródmieścia zniknie kolejnych 85 pieców węglowych. Na dofinansowanie budowy wewnętrznych instalacji grzewczych w tych budynkach Fortum wyda 1,09 mln zł.

W Płocku na prace modernizacyjne, przyłączeniowe oraz przeglądy i konserwacje urządzeń ciepłowniczych, do końca września 2018 roku, Fortum wydało łącznie ponad 8,9 mln zł, a w całym 2018 roku zamierza zainwestować w tym mieście łącznie około 11 mln zł. Do końca września zmodernizowano ponad 2 km sieci. Łączna długość wybudowanych przyłączy wyniosła 1,5 km, a do końca roku, Fortum planuje budowę w Połocku jeszcze 0,7 km przyłączy. Dużym projektem przeprowadzonym w tym roku przez Fortum w Płocku była przebudowa odcinków estakad w rejonie modernizowanej ulicy Przemysłowej.

Natomiast w Częstochowie Fortum do końca września na prace modernizacyjne, przyłączeniowe oraz przeglądy i konserwacje urządzeń ciepłowniczych, wydało łącznie ponad 4,2 mln zł. Od początku roku do końca września, Fortum podłączyło do miejskiej sieci ciepłowniczej 14 budynków. W całym 2018 roku Fortum planuje zainwestować w Częstochowie łącznie około 5,4 mln zł.

W sumie, od początku roku do końca września, Fortum podłączyło w tym mieście budynki o łącznej mocy prawie 2 MW. Łączna długość wybudowanych w tym okresie przyłączy to 1,6km. Jednocześnie spółka zapowiada jeszcze w tym roku planuje budowę ok. 1 km nowych przyłączy o łącznej mocy 2,2 MW. Do końca września Fortum zmodernizowało w Częstochowie również 1,9. km sieci.

W tym oku Fortum rozpoczęło również prace modernizacyjne w ciepłowni Rejtana w Częstochowie, które będą kontynuowane także w przyszłym roku. Całkowity koszt projektu to 60 mln zł. Prace modernizacyjno-konserwacyjne objęły również częstochowską elektrociepłownię. W trakcie ciepłych miesięcy 2018 roku, przeprowadzono przeglądy urządzeń produkcyjnych, w tym kotła. Prace objęły również wymianę części orurowania kotła, kontrole i diagnostykę wentylatorów i pomp oraz modernizację zabezpieczenia przed wybuchem układów podawania paliwa.

Cire.pl