Fortum uruchomiło eksperymentalną elektrownię wirtualną

10 marca 2016, 13:45 Alert

Fortum we współpracy z grupą gospodarstw domowych z Finlandii rozpoczęło pilotażowy projekt wirtualnej elektrowni opartej na elastyczności popytu na energię elektryczną. Elektrownia o mocy 100 kilowatów powstanie w oparciu o zintegrowany system 70 podgrzewaczy wody zainstalowanych w domach jednorodzinnych. Uzyskana moc będzie oferowana fińskiemu operatorowi sieci elektrycznych Fingrid w celu bilansowania systemu energetycznego.

Zdjęcie: Polskie Sieci Elektroenergetyczne
Zdjęcie: Polskie Sieci Elektroenergetyczne

To pierwszy w Finlandii i prawdopodobnie pierwszy w Europie projekt, w ramach którego gospodarstwa domowe będą aktywnie przyczyniać się do bilansowania systemu energetycznego, poprzez oferowanie mocy firmie zarządzającej krajową siecią energetyczną. Dotychczasowe projekty o takim charakterze były realizowane z wykorzystaniem mocy oferowanej przez klientów przemysłowych.

Nasza wirtualna elektrownia oparta na podgrzewaczach wody nie produkuje energii elektrycznej, ale może momentalnie przestać wykorzystywać jej określoną ilość. Ta moc może zostać użyta do bilansowania systemu energetycznego w taki sam sposób jak energia produkowana przez zwykłą elektrownię. Z punktu widzenia równowagi systemu nie ma znaczenia czy więcej energii jest produkowane czy mniej konsumowane – wyjaśnia Janne Happonen, Development Manager w Fortum.

Im większy udział w systemie energetycznym mają produkcja wiatrowa i solarna, które charakteryzują się dużą niestabilnością, tym większa potrzeba bilansowania sieci energetycznej. Właśnie dlatego, aby zrównoważyć produkcję i konsumpcję energii, potrzebujemy nowych sposobów jej magazynowania, a także rozwiązań pozwalających na kontrolę zużycia. Postępująca digitalizacja powoduje, że również gospodarstwa domowe – szczególnie te wykorzystujące ogrzewanie elektryczne – mogą odegrać istotną rolę w bilansowaniu systemu energetycznego mówi Heli Antila, Chief Technology Officer, Fortum.

Pilotażowy projekt Fortum stanowi krok w kierunku budowy inteligentnych miast, w których gospodarstwa domowe będą odgrywać istotną rolę na rynku energii elektrycznej. Współpracując ze sobą gospodarstwa będą w stanie redukować popyt poprzez kontrolę poboru energii elektrycznej lub generować podaż poprzez równoczesne uwolnienie zmagazynowanej energii.  W obu przypadkach, z perspektywy sieci energetycznej, mamy do czynienia z regulowaniem mocy, co w większej skali może bilansować system i ograniczać potrzebę korzystania z zasilanych paliwami kopalnymi źródeł szczytowych w elektrowniach.

W pilotażowym programie Fortum wirtualna elektrownia opiera się na zdalnym sterowaniu pracą podgrzewaczy wody. Kiedy w systemie brakuje mocy Fortum momentalnie przejmuje kontrolę nad podgrzewaczami, co jednak nie wywiera wpływu na ogrzewanie i dostępność ciepłej wody w gospodarstwach domowych. Klienci uczestniczący w projekcie zostaną wyposażeni w aplikacje mobilne pozwalające na monitorowanie zużycia energii w czasie rzeczywistym w ich domach. Dokładniejsze informacje na temat konsumpcji energii pozwalają klientom na zmianę nawyków związanych z jej wykorzystaniem i przekładają się na spadek zużycia.

Źródło: Fortum