Forum Energii: Produkcja energii z węgla w Polsce ponownie wzrosła

28 kwietnia 2022, 09:45 Alert
węgiel węglokoks
Zwały węgla. Fot. Węglokoks

Forum Energi opublikowało coroczny raport podsumowujący najciekawsze dane związane z energetyką do 2021 roku. Think-thank zaznacza, że w polskiej energetyce ponownie większą rolę odegrał węgiel. Rekordowe ceny gazu spowodowały zaś iż cała Europa ograniczyła produkcję energii z tego surowca.

Polska powróciła do węgla

Zgodnie z raportem, udział węgla, w produkcji energii elektrycznej ponownie przekroczył 70 procent, i wyniósł ponad 72 procent. Na wzrost ten mogły przełożyć się zawirowania na rynku gazu, gdyż cała Europa odwróciła się od tego błękitnego paliwa, między innymi węgla. Polski rynek energetyczny pomimo rekordowych cen emisji CO2 po raz pierwszy od wielu lat był jednym z tańszych rynków w UE.

2021 rok był również rekordowy pod względem produkcji energii elektrycznej, która wyniosła około 180 TWh. Moc osiągalna polskich źródeł wzrosła zaś o 3,7 GW, i aktualnie wynosi 53,5 GW.

Prezes Forum Energii wspomina iż ubiegły rok był bardzo nietypowy dla energetyki, do czego przyczyniło się miedzy innymi odbicie cen surowców energetycznych

– 2021 rok był kolejnym nietypowym rokiem w energetyce. Nastąpiło znaczące odbicie cen surowców po pandemii. W naszym nowym raporcie jak w soczewce można dostrzec uzależnienie od dostaw gazu, ropy i węgla spoza Unii. Nie jesteśmy w ogóle odporni na szoki cenowe, a praktyki manipulacyjne dostawców wywracają do góry nogami plany rozwoju gospodarczego. Odnawialne źródła energii rozwijają się ślamazarnie. Zależność od dostaw surowców energetycznych jest bezwzględnie wykorzystywana przez kraje takie jak Rosja. To się musi w kolejnych latach zmieniać – zwraca uwagę dr Joanna Maćkowiak-Pandera, prezeska Forum Energii.

– Węgiel był kluczowym zasobem energetycznym w Polsce w przeszłości, zasoby tego surowca się jednak wyczerpują i nawet chęć powrotu do przeszłości tego nie zmieni. Kolejne miesiące są bardzo ważne dla określenia polityki energetycznej Polski i wsparcia efektywności energetycznej, a wręcz redukcji zapotrzebowania. Musimy budować energetykę odporną na manipulacje z zewnątrz, bo rynki paliwowe będą drogie i niespokojne w kolejnych latach – dodaje Joanna Maćkowiak-Pandera.

W tegorocznym raporcie  „Transformacja energetyczna w Polsce” został rozszerzone dwie sekcje danych – sekcja dotycząca emisji gazów cieplarnia oraz sekcja związana z surowcami energetycznymi. Publikacja Forum Energi zakłada również kierunki z których Polska importuje węgiel kamienny oraz gaz ziemny.

W porównaniu z poprzednimi latami w Polsce można zauważyć bardziej dynamiczny rozwój energetyki słonecznej. Pomimo dynamicznego rozwoju energetyki słonecznej, w Polsce rozwój OZE jest nadal powolny. Twórcy raportu zaznaczają, iż mała ilość nowych inwestycji nie jest w stanie zapewnić Polsce bezpieczeństwa energetycznego, w przypadku wyłączenia bloków konwencjonalnych.

Na podstawie przedstawionego raportu można stwierdzić, iż transformacja energetyczna w Polsce przebiega wolno oraz jest zbyt mało inwestycji. Cały raport można znaleźć tutaj.

Forum Energii/BiznesAlert.pl

Tauron będzie szkolić elektromonterów