Autor: admin7
– W najbliższym czasie mamy do zrealizowania 88  planowych kontroli oraz  kontrole doraźne. Z bardzo ważnych kontroli wymienię  między […]
Michał Bielicki, członek Stowarzyszenia „Z energią o prawie” podkreśla, że obecnie Europa stoi przed wielkim wyzwaniem, którym jest […]
Ministerstwo klimatu i środowiska przedstawiło trzecią część programu Czyste Powietrze. Nowa odsłona będzie zawierała najwyższe […]
– Dotychczas karami finansowymi zarządzonymi jako środki finansowe posłużono się jedynie trzy krotnie, i w każdym przypadku była to […]
Po zaledwie dwóch tygodniach został zakończony nabór na dofinansowane do ogólnodostępnych stacji ładowania o mocy co najmniej 150 kW, […]
Orlen Południe planuje budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej do 1,5 MW i stacji transformatorowej wraz z infrastrukturą […]
Fundacja WiseEuropa opublikowała publikację dotyczącą systemów ryzyka opóźnienia restrukturyzacji górnictwa i energetyki węglowej w Polsce […]
W senacie odbyły się głosowanie dotyczące – ustawy prawo wodne – która miała rozstrzygnąć jakie przepisy będą obowiązywać w […]
Artur Warzocha został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu do spraw korporacyjnych Tauron Polska Energia S.A. – stanowiącej centrum […]
Nadzwyczajna komisja do spraw klimatu dyskutowała nad przyjęciem ustawy dotyczącej procedur środowiskowych związanych z budową elektrowni […]
Enea chce przeznaczyć środki z planowanej emisji akcji na rozwój sieci dystrybucyjnej, poprawę wskaźników niezawodności i przygotowanie sieci […]
PKN Orlen oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczą aż 200 mln zł na innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe. Nowy program grantowy NEON, […]
Inwestycje prowadzone były na wszystkich poziomach napięć, co skutecznie wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa energetycznego klientów Taurona […]
Tauron zakończył budowę kolejnej elektrowni słonecznej w gminie Choszczno, w województwie zachodniopomorskim. Instalacja  Choszczno II o mocy 8 […]
Do konsultacji publicznych przekazany został projekt rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez […]