Z kopalni do fotowoltaiki. Energia ZE PAK zasili jedną z popularnych sieci komórkowych

12 marca 2021, 17:00 Alert

ZE PAK ma umowę kredytową na budowę farmy fotowoltaicznej w gminie Brudzew, która powstanie na terenach zrekultywowanych po kopalni węgla brunatnego w Adamowie. Jej energia zasili Polkomtel dzięki umowie PPA, która także została już zawarta.

Elektrownia Pątnów należąca do ZE PAK. Fot Mirosław Perzyński
Elektrownia Pątnów należąca do ZE PAK. Fot Mirosław Perzyński

Farma Brudzew

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin zawarł umowę kredytową pomiędzy spółką celową z grupy ZE PAK – PAK PCE Fotowoltaika a konsorcjum banków w składzie: PKO BP Bank Pekao i mBank. Kredyt służy finansowaniu budowy farmy fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 70 MWp, zlokalizowanej na terenach gminy Brudzew, w powiecie tureckim, w województwie wielkopolskim. Równocześnie zawarta została także długoterminowa umowa zakupu energii (PPA) pomiędzy PAK PCE Fotowoltaika a Polkomtelem.

Łączna wartość finansowania udostępnionego grupie ZE PAK to 175 milionów złotych, z czego kredyt inwestycyjny to 138 milionów złotych, a kredyt przeznaczony na finansowanie VAT to 37 milionów złotych. Kredyt służy finansowaniu budowy farmy fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 70 MWp, zlokalizowanej na terenach gminy Brudzew, w powiecie tureckim, w województwie wielkopolskim. Powierzchnia netto terenu przeznaczona pod inwestycje wynosić będzie 100,7 ha.

Wykonawcą Farmy Brudzew jest konsorcjum spółek ESOLEO oraz PAK Serwis, a jednym z głównych podwykonawców jest spółka PAK Górnictwo. W ramach dotychczasowych prac wykonano już ponad 70 procent profili wspierających konstrukcję wsporczą farmy fotowoltaicznej, jak również ponad 25 procent jej konstrukcji wsporczej. Zakończenie inwestycji planowane jest na IV kwartał tego roku.

– Podpisanie umowy kredytowej na finansowanie projektu budowy Farmy Brudzew to potwierdzenie przez sektor bankowy zasadności kierunku zielonej transformacji obranego przez ZE PAK jak również dowód konsekwentnej realizacji nowych kierunków strategii ogłoszonych przez spółkę – powiedział Piotr Woźny, prezes ZE PAK.

Sieć komórkowa z zieloną energią

Równocześnie zawarta została także długoterminowa umowa zakupu energii (PPA) pomiędzy PAK PCE Fotowoltaika, a Polkomtel. Umowa zawarta została na okres 15 lat z możliwością przedłużenia o kolejnych 5 lat. Umowa przewiduje zakup przez Polkomtel całości wolumenu energii wyprodukowanej przez farmę w okresie jej obowiązywania. Szacowany wolumen produkcji energii elektrycznej przez farmę Brudzew w pierwszym roku jej działalności wyniesie około 68 GWh. Łączna szacowana suma przychodów ze sprzedaży energii w skali 15 lat wyniesie około 300 mln zł.

Zielona strategia ZE PAK

Powstanie farmy fotowoltaicznej jest związane z nową strategią spółki, która zakłada całkowitą rezygnację z produkcji energii z węgla brunatnego do 2030 roku. – Realizowana inwestycja w pełni wpisuje się w kontekst sprawiedliwej transformacji realizowanej na terenach pogórniczych w Polsce. Obszar inwestycji stanowi zrekultywowany teren po odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego prowadzonej przez PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów, z której to Kopalni w lutym tego roku wydobyta została ostatnia tona węgla brunatnego. Powiat turecki – na terenie którego budowana jest Farma Brudzew – stał się placem budowy wielkoskalowych inwestycji w odnawialne źródła energii w postaci farm wiatrowych i farm fotowoltaicznych – czytamy w komunikacie spółki.

Była kopalnia, będzie fotowoltaika

Ponadto w porozumieniu z Agencją Rozwoju Regionalnego w Koninie ZE PAK stworzył Centrum Szkoleniowe OZE. Ma ono umożliwić ono prowadzenie kursów i szkoleń dla potencjalnych instalatorów systemów fotowoltaicznych, które finalizowane są uzyskiwaniem certyfikatów wydawanych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Przy budowie farmy Brudzew zatrudnienie znalazły osoby, które jeszcze niedawno pracowały przy wydobyciu węgla brunatnego, a którym udało się przekwalifikować i zdobyć nowe kompetencje właśnie w Centrum.

ZE PAK/Bartłomiej Sawicki

ZE PAK rezygnuje z nowych złóż węgla brunatnego