Columbus wybrał partnera do budowy fotowoltaiki wartej 250 milionów złotych

3 czerwca 2024, 14:00 Alert

Columbus nawiązał współpracę z EDP, dotyczącą budowy farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 61 MW. Po uruchomieniu inwestycji ich szacunkowa wartość wyniesie 250 milionów złotych.

Columbus poinformował o rozpoczęciu współpracy z EDP Energia Polska. Podpisana umowa dotyczy realizacji projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy około 61 MW. Wartość inwestycji szacowana jest na 250 milionów złotych.

Farmy zostaną wybudowane samodzielnie przez EDP lub wspólnie z Columbus. Według harmonogramu prace powinny zakończyć się przed drugim kwartałem 2025 roku. Columbus przekazał, że po ich uruchomieniu zostaną sprzedane lub ich finansowanie zostanie zmienione na project finance, czyli powołanie spółki, której przedmiotem działalności będzie zarządzanie farmami.

– Zawarcie współpracy z takim gigantem światowego rynku energetycznego jak EDP Group jest dla nas wielkim wyróżnieniem. Będziemy pracować z profesjonalistami rynku farm fotowoltaicznych, co niewątpliwie przełoży się na najwyższą jakość realizowanych projektów, a w efekcie na ich wartość rynkową. Dzięki tej transakcji Columbus znacząco zmieni też status projektów w swoim portfolio, po zrealizowaniu wspomnianych projektów, na koniec 2025 roku będziemy posiadali około 100 MW wybudowanych i działających farm – powiedział Dariusz Kowalczyk-Tomerski, wiceprezes Columbus.

– Jako światowy lider zrównoważonych rozwiązań chętnie dzielimy się doświadczeniem globalnej grupy EDP. Podpisana umowa, z potencjałem inwestycyjnym 61 MWp, potwierdza nasze możliwości realizacji największych projektów fotowoltaicznych w Polsce. Proces inwestycyjny będzie odbywał się na bazie uzgodnionych projektów znajdujących się w portfelu Columbusa i posiadających status gotowych do budowy. Tak duża inwestycja z pewnością znacząco wpłynie na podaż na rynku energii i przyspieszy transformację energetyczną polskiego biznesu – powiedział Ireneusz Kulka, Country Manager EDP Energia Polska.

Planowane inwestycje pozwolą zastąpić 61 MW energii wytwarzanej ze źródeł emisyjnych zieloną energią pochodzącą od słońca. Zmniejszy to emisje dwutlenku węgla o ponad 41 tysięcy ton w skali roku, co odpowiada ilości C02 zaobserwowanej przez prawie siedem milionów drzew.

EDP / Columbus / Marcin Karwowski

Jakóbik: Czujność rewolucyjna, czyli jak zarabiać na cenach ujemnych i redukcji OZE?