Francuski audytor chce gwarancji finansowania budowy reaktorów EPR

20 lipca 2020, 13:00 Alert

Francuski koncern energetyczny musi zapewnić bezpieczne i jasne finansowanie oraz rentowność budowy nowych reaktorów jądrowych EPR 2, jeszcze przed rozpoczęciem budowy jakiejkolwiek elektrowni z użyciem tej technologii. Tak wskazał Trybunał Obrachunkowy we Francji, najwyższy organ kontroli w kraju.

Elektrownia jądrowa Flamanville. Fot. Wikimedia Commons
Elektrownia jądrowa Flamanville. Fot. Wikimedia Commons

Ryzyko finansowe

Framatome, jednostka budująca reaktory EDF, pracuje obecnie nad Europejskim Reaktorem Ciśnieniowym EPR 2, który spełnia cele bezpieczeństwa reaktorów trzeciej generacji. W zamierzeniu ma być tańszy i łatwiejszy w budowie niż jego obecny model EPR, który spowodował miliardowe przekroczenia kosztów i lata opóźnień projektów we Francji (budowa reaktora Flamanville została rozpoczęta w 2007 roku, załadunek paliwa planowany jest na koniec 2022 roku) i Finlandii (budowa trwa od 2005 roku, załadunek paliwa jądrowego planowany jest na koniec 2020 roku). Pierwsza elektrownia oparta na reaktorze EPR rozpoczęła działalność w grudniu 2018 roku– jest to reaktor pierwszej elektrowni Taishan w Chinach, zlokalizowanej w prowincji Guangdong. Taishan 2 funkcjonuje od września 2019 roku. Dwa reaktory EPR są także budowane w Wielkiej Brytanii, a dokładniej w ramach projektu Hinkley Point C w Somerset.

Audytor zauważył również, że pośpieszne rozpoczęcie prac przy budowie reaktorów w Finlandii i we Francji wynikło z rywalizacji między Arevą i EDF. Niewystarczające przygotowanie budowy spowodowało, że projektanci niedoszacowali trudności i kosztów, natomiast przeszacowali zdolność francuskiego przemysłu jądrowego odnośnie ryzyka finansowego. W przypadku budowy elektrowni jądrowej Flamanville, koszty wzrosły 3,5-krotnie. Audytor wskazuje także inne powody niepowodzenia projektu we Francji. Wśród nich są nierealistyczne szacunki, słaba organizacja projektu, brak czujności ze strony organów nadzoru oraz nieświadomość utraty kompetencji technicznych.

Budowa nowych reaktorów EPR powinna być dokładnie przeanalizowana pod względem metod finansowania oraz roli energetyki jądrowej w „miksie energetycznym jutra”. Konsekwencje tworzenia reaktorów będą odczuwane w XXII wieku. EDF nie jest w stanie finansować tych projektów. Przedsięwzięcia EPR powinny być przeanalizowane pod względem projektowym, zarządzania oraz nadzoru.

World Nuclear News/Patrycja Rapacka

 

Johnson: Energia jądrowa może przyczynić się do osiągnięcia celów neutralności klimatycznej