Jest kolejny krok ku pływającemu gazoportowi

15 lutego 2024, 08:45 Alert

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Gdańsku wydał postanowienie o natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy terminala FSRU w Gdańsku.

Projekt chorwackiego FSRU

Polska Agencja Prasowa (PAP), poinformowała o wydaniu przez RDOŚ postanowienia o natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dotyczy ona FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit), pływającego terminala LNG, który ma znajdować się na wodach wewnętrznych, w granicach Portu Gdańsk, część lądowa będzie znajdować się na Stogów, będących częścią Wyspy Portowej.

FSRU ma stanąć przy platformie cumowniczej około trzy kilometry od brzegu. Projekt obejmuje również zbudowania niezbędnej infrastruktury, zarówno podmorskiej jak i lądowej. Otrzymał dofinansowanie z Komisji Europejskiej w ramach CEF (ang. Connecting Europe Facility, Łącząc Europę), maksymalna wysokość dofinansowania może wynieść około 19,5 miliona euro.

Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę, Polska nie sprowadza LNG z kierunku wschodniego. Ma odejść od LPG do 2025 roku, w ramach 13 pakietu sankcji unijnych. Terminal FSRU zwiększy możliwości sprowadzania skroplonego gazu ziemnego do Polski.

Polska Agencja Prasowa / Marcin Karwowski

Jakóbik: Przyszłość polityki klimatycznej w Europie może zależeć od Polski i…rolników