Fundacja Client Earth ostatecznie wygrywa z Eneą ws. decyzji o budowie węglowej Ostrołęki

9 lipca 2020, 07:15 Alert

Enea poinformowała w komunikacie o wyroku poznańskiego Sądu Apelacyjnego, który oddalił odwołanie spółki.  Wcześniejszy wyrok Sądu Okręgowego unieważniający uchwałę w sprawie kierunkowej zgody na budowę Elektrowni Ostrołęka C stał się prawomocny.

Elektrownia Ostrołęka. Fot. Energa
Elektrownia Ostrołęka. Fot. Energa

Naruszenie podziału kompetencji

Enea jeden z partnerów spółki Elektrownia Ostrołęka C, która jeszcze do niedawna realizowała projekt w oparciu o paliwo węglowe poinformował o prawomocnym wyroku sądu ws. kierunkowej zgody dot. Elektrowni Ostrołęka C. W sprawie nieprawomocnego wyroku Sądu Okręgowego stwierdzającego nieważność uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 września 2018 roku w sprawie wyrażenia kierunkowej zgody na przystąpienie do Etapu Budowy w ramach projektu Ostrołęka C, zarząd Enei przekazał, że ósmego lipca 2020 roku powziął informację o ogłoszeniu Sąd Apelacyjny w Poznaniu  wyroku. Sąd Apelacyjny oddalił apelację spółki od wyroku Sądu Okręgowego. Sąd uznał, że wyrok Sądu Okręgowego odpowiada prawu, ponieważ uchwała jest nieważna z tego względu, iż jej podjęcie naruszało podział kompetencji między organami spółki handlowej.

W konsekwencji z dniem ósmego lipca 2020 roku wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu stwierdzający nieważność Uchwały stał się prawomocny.

Przypomnijmy, że we wrześniu 2018 roku walne zgromadzenie akcjonariuszy Enei podjęło uchwałę w sprawie budowy nowego boku węglowego w Elektrowni Ostrołęka. – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea wyraziło kierunkową zgodę na przystąpienie do Etapu Budowy w ramach Projektu Ostrołęka C, a więc do etapu od czasu wydania przez Elektrownię Ostrołęka. Uchwała ta została zaskarżona przez fundację Client Earth Prawnicy dla Ziemi, jednego z akcjonariuszy spółki. Fundacja złożyła do sądu pozew o stwierdzenie nieważności lub ewentualnie ustalenie nieistnienia lub ewentualnie o uchylenie uchwały”. W lipcu ubiegłego roku Sąd Okręgowy w Poznaniu uwzględnił roszczenie i orzekł nieważność uchwały. Enea odwołała się od tego wyroku, co jednak okazało się bezskuteczne.

Enea/Bartłomiej Sawicki

Zmiany w zarządzie Elektrowni Ostrołęka